null

ABC pracownika młodzieżowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy zaprasza do wzięcia udziału w serii otwartych szkoleń "ABC pracownika młodzieżowego".

Szkolenia skierowane są do pracowników młodzieżowych - osób dorosłych pracujących z młodzieżą lub na jej rzecz w Warszawie – pracowników i pracowniczek miejskich instytucji (domów kultury, bibliotek, miejsc młodzieżowych, MALi, Ogrodów Jordanowskich, trenerów i trenerek sportowych, osób prowadzących warsztaty z młodzieżą) oraz organizacji pozarządowych, animatorów i animatorek, urzędników i urzędniczek.

Projekt ABC pracownika młodzieżowego ma na celu wspieranie oraz rozwijanie kompetencji warszawskich pracowników i pracowniczek młodzieżowych. Podczas szkoleń będzie można zdobyć i/lub poszerzyć wiedzę z zakresu pracy z młodzieżą. Będzie to również dobra okazja do wymiany doświadczeń z innymi warszawskimi pracownikami/pracowniczkami młodzieżowymi.


W edycji wrześniowej odbędą się cztery szkolenia. Każde szkolenie stanowi odrębną całość, można zgłosić się na jedno szkolenie lub na kilka. Szkolenia będą odbywać się w godzinach 9:00 - 16:00, w siedzibie WCIES przy ul. Starej 4 w Warszawie.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o: 
wypełnienie formularza zgłoszeniowego online: https://forms.office.com/e/KFFs4SsVcb

Na zgłoszenia czekamy do 31 sierpnia 2023 roku do godz. 23:59.

Uczestników/uczestniczki projektu wybierzemy na podstawie odpowiedzi udzielonych w formularzu zgłoszeniowym.

Wyniki rekrutacji przekażemy 1 września 2023 roku.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu mailowego na adres hskrzynski@um.warszawa.pl i kdziegielewska@um.warszawa.pl lub  telefonicznego +48 22 443 34 25 oraz +48 22 443 01 75 


Terminy szkoleń i poruszane zagadnienia:


8.09.2023 – Jacy są młodzi? Tworzenie bezpiecznych relacji z młodymi ludźmi.

Prowadzi: Katarzyna Niezgodzka

 • Jaka właściwie jest dzisiejsza młodzież?

 • Jakie są aktualne potrzeby, zmagania, granice i wyzwania młodych ludzi?

 • Jak tworzyć poczucie bezpieczeństwa w relacjach z młodymi?

 • Czego młodzież oczekuje od dorosłych?

 • Czego dorośli oczekują od młodych? Jak komunikować oczekiwania?


11.09.2023 – Prowadzenie projektów i programów skierowanych do młodych. 
Prowadzą: Joanna Pietrasik i Olga Napiontek (Fundacja Civis Polonus)

 • Tworzenie programów i projektów skierowanych do młodzieży

 • Specyfika organizacji działań z młodzieżą

 • Jak włączać młodych ludzi w życie organizacji? Partycypacja młodzieży

 • Ewaluacja programów, projektów i działań skierowanych do młodych ludzi


18.09.2023 – Przywództwo włączające i motywowanie młodych ludzi. 
Prowadzi: Agnieszka Łazowska

 • Jakie czynniki wpływają na motywację wewnętrzną młodych ludzi?

 • Jak sprawdzać poziom kompetencji młodych?

 • Jak rozmawiać z młodymi w sposób partnerski?

 • Na czym polega dialog motywujący i jak pracować z tą metodą?


25.09.2023 – Praca z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem i przeciwdziałanie dyskryminacji.

Prowadzi: Katarzyna Niezgodzka

 • Jaka jest rola tożsamości w życiu? Na czym polega wielość i płynność tożsamości?

 • Jak wykluczenie ekonomiczne wpływa na młodych ludzi? Jak można przeciwdziałać wykluczeniu w grupie, z którą pracujemy?

 • Jak stereotypy i uprzedzenia przekładają się na dyskryminację?

 • Jak zapobiegać dyskryminacji w pracy z młodzieżą?

 • Jak pracować z wielokulturowymi grupami młodzieży?