null

Akademia Rzeczników Zmian

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Akademia rzeczników zmian to program rozwojowy skierowany do osób dorosłych pracujących w młodzieżą i na jej rzecz w Warszawie np. dyrektorów szkół, nauczycieli, opiekunów samorządów szkolnych, bibliotekarzy, pracowników miejskich instytucji oraz organizacji pozarządowych, opiekunów młodzieżowych rad, urzędników, liderów grup nieformalnych, aktywistów. Każdy z uczestników i uczestniczek wyłonionych podczas rekrutacji przechodzi zaawansowany kurs przywództwa, wzmacnia swoje kompetencje kierowania zespołem i wprowadzania zmian, sprawdza swój indywidualny potencjał liderski i zastanawia się, jak w pełni wykorzystać go w pracy nad rozwojem młodzieży. Przez 10 miesięcy grupa 33 liderek i liderów, z różnych sektorów, tworzy zespół, który wspólnie uczy się, jak odpowiadać  na najważniejsze wyzwania młodych warszawiaków. W tym procesie każdego uczestnika i uczestniczkę wspiera doświadczony tutor lub tutorka.

W ramach 10 miesięcznego programu uczestnicy i uczestniczki biorą udział w:

  • zaawansowanym kursie przywództwa (cykl 66 godzin warsztatów)
  • indywidualnym tutoringu liderskim (3 sesje z doświadczonym tutorem)
  • spotkaniach z ekspertami z cyklu „zrozumieć młodzież” (8 spotkań)
  • budowaniu zespołu aktywnych warszawskich liderów i liderem oraz lokalnym networkingu
  • spotkaniach z wybitnymi ekspertami w dziedzinie rozwoju młodzieży i przywództwa
  • realizowaniu własnej inicjatywy na rzecz młodzieży/razem z młodzieżą w grupie projektowej

Przykładowe tematy warsztatów to:

  • Ja jako lider. Ja jako lider na rzecz młodzieży
  • Analiza liderskiego potencjału oraz komunikacja
  • Zespół i zmiana
  • Angażowanie do wizji zmiany

Program realizuje obecnie Fundacja Szkoła Liderów.