null

Anna Kaczmarska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Anna, Franciszek, Maurycy i Jan z Rady Samorządu Uczniowskiego Liceum im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie realizowali projekt „Agendy Klimatyczne”, który ma na celu przeciwdziałanie postępującemu kryzysowi klimatycznemu. W ramach projektu powołali m.in. Zielony Zespół, który dba o segregację śmieci w szkole oraz zachęca do działań zmniejszających ślad węglowy. W ich szkole z inicjatywy samorządu zostały powołane również inne zespoły zadaniowe tj. Café Przerwa, Radiowęzeł, Grupa Medialna czy Grupa FOPA.

Dołączyli również do przedsięwzięcia „Akcja Menstruacja”, która ma na celu zapewnienie artykułów higienicznych za darmo w damskich toaletach, a także wstąpili do Warszawskiego Stowarzyszenia Szkół Średnich, aby promować wydarzenia kulturalne wśród uczniów. W budynku szkoły stworzyli tzw. Strefę Rekreacyjną Ucznia, która ma służyć przede wszystkim profilaktyce zdrowia psychicznego młodych ludzi, oraz powołali do życia Café Przerwa. Wszystkie napoje i słodycze są najpierw przygotowywane przez uczniów, a następnie sprzedawane podczas długiej przerwy, a zebrane środki są przekazywane na cele charytatywne. W szkole realizowany jest również Festiwal Otwartych Pokazów Artystycznych (FOPA), podczas którego prezentują się szkolne talenty.