null

Międzynarodowy Dzień Wolontariatu

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

5 grudnia przypada święto wszystkich osób, które bezinteresownie angażują się w inicjatywy na rzecz innych ludzi, środowiska, zwierząt czy otoczenia. W Warszawie przy wsparciu wolontariuszy docieramy do mieszkańców, którzy z powodu pandemii potrzebują wsparcia w życiu codziennym.

 

– Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza upływają w cieniu pandemii koronawirusa, która dla wolontariatu i osób w niego zaangażowanych jest ogromnym wyzwaniem, ale również sprawdzianem wytrwałości i determinacji. Dziękuję, że w tym trudnym czasie dbamy o siebie i pomagamy sobie nawzajem. Odrodziła się również pomoc sąsiedzka, co pokazuje jak ważna jest dla nas troska o drugiego człowieka – mówi Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego.

Wolontariat to aktywność dla osób w każdym wieku. Cieszy się zainteresowaniem dorosłych i seniorów, ale najchętniej podejmowany jest przez osoby młode. Co istotne – żeby zostać wolontariuszem nie trzeba być pełnoletnim, a w wielu miejscach od wolontariuszy nie są wymagane żadne specjalne kompetencje, wykształcenie czy doświadczenie.

Dzięki wolontariuszom sprawnie funkcjonuje szereg warszawskich organizacji pozarządowych. Wspierają oni działania ogromnej części stowarzyszeń i fundacji, które pomagają osobom z niepełnosprawnościami, dzieciom i rodzinom, osobom w kryzysie bezdomności. Mimo obecnej sytuacji epidemicznej, duża część warszawskich wolontariuszy nie zaprzestała swojej działalności. Pandemia sprawiła, że część wolontariackich aktywności jest realizowana w sposób zdalny. Setki osób angażują się w e-wolontariat - świadczony za pomocą Internetu i zdalnie udziela korepetycji.

Karolina Zdrodowska: – W Warszawie od 2016 r. systemowym wsparciem dla rozwoju i promowania wolontariatu jest projekt „Ochotnicy warszawscy”. W tym celu uruchomiliśmy na przykład miejski portal wolontariatu ochotnicy.waw.pl, który odwiedza ponad 100 tys. osób rocznie. Zamieszczamy tam oferty zaangażowania na terenie całej Warszawy. Dzięki temu każdy może znaleźć wolontariat dla siebie – blisko domu lub w formie online, jako e-wolontariat. Jednocześnie korzystając z portalu każda instytucja czy organizacja pozarządowa może w prosty sposób zaprosić mieszkańców do współpracy.

W ramach działań miasta wolontariusze mają również możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń, podnoszących ich kompetencje i poszerzających wiedzę. Wspierani są także koordynatorzy wolontariatu, którzy mogą brać udział w szeregu szkoleń, wydarzeń czy korzystać z poradnictwa. Dzięki temu coraz lepiej i sprawniej organizujemy wolontariat w Warszawie, a jego popularność wciąż rośnie.

Warszawscy wolontariusze

Ponad 700 wolontariuszy pomaga seniorom oraz osobom przebywającym na kwarantannie i angażuje się w pracę dzielnicowych zespołów „Warszawa Wspiera”, które uruchomiliśmy pod koniec marca. W ramach tego systemu we wszystkich dzielnicach miasta działają zespoły „Warszawa Wspiera”, które składają się z pracowników urzędów dzielnic, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz lokalnych organizacji pozarządowych i ich wolontariuszy. Wyposażeni w niezbędne środki ochrony osobistej docierają do seniorów oraz osób potrzebujących, dla których np. robią zakupy żywności, leków na receptę, środków higienicznych czy wynoszą śmieci.

Od początku trwania pandemii wolontariusze wspierają również Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”, które prowadzi akcję wolontariacką „Dbam o Seniora”. Dorośli wolontariusze dostarczają obiady seniorom, którzy korzystali ze stołówki CAM, a obecnie - ze względu na zagrożenie epidemiczne i stan zdrowia – pozostają w domach.

Z kolei w związku z nachodzącymi świętami, w ramach akcji „Warszawska wigilia z dostawą”, wolontariusze dostarczą pod drzwi samotnych, starszych, potrzebujących mieszkańców świąteczne paczki – oczywiście z zachowaniem wszelkich norm sanitarnych.