null

Miejski Informator Młodzieżowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zaktualizowany Miejski Informator Młodzieżowy jest już dostępny online!

– Znaleźć w nim można podstawowe informacje o strukturze m.st. Warszawy;

– Zawiera instrukcję krok po kroku jak załatwić sprawy w Urzędzie m.in. jak uzyskać dowód osobisty, paszport czy też pierwsze prawo jazdy lub patronat Prezydenta m.st. Warszawy;

 – Dowiedzieć się z niego można o różnych formach aktywności w Warszawie m.in. o Wolontariacie, Budżecie Obywatelskim, Inicjatywie Lokalnej, Młodzieżowej Radzie m.st. Warszawy i Młodzieżowych Radach Dzielnic oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi;

 – Opisuje przestrzenie miejskie, których działania skierowane są do młodzieży m.in. Pałac Młodzieży w Warszawie, Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, Dzielnica Wisła, Domy Kultury, Biblioteki, FabLaby i wiele innych miejsc; 

 – Przeczytać w nim można również o prawach uczniowskich, o których więcej dowiedzieć się można od Warszawskiego Rzecznika Praw Uczniowskich; 

– Znajdują się w nim także telefony i miejsca prowadzące poradnictwo zdrowotne, prawne i zawodowe;

 – Wypisane zostały również kontakty do miejsc zajmujących się wsparciem psychologicznym. 

Link do Miejskiego Informatora Młodzieżowego