null

ABC pracownika młodzieżowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy zaprasza do wzięcia udziału w serii otwartych szkoleń "ABC pracownika młodzieżowego".

Szkolenia skierowane są do pracowników młodzieżowych - osób dorosłych pracujących z młodzieżą lub na jej rzecz w Warszawie – pracowników i pracowniczek miejskich instytucji (domów kultury, bibliotek, miejsc młodzieżowych, Mali, Ogrodów Jordanowskich, trenerów i trenerek sportowych, osób prowadzących warsztaty z młodzieżą) oraz organizacji pozarządowych, animatorów i animatorek, urzędników i urzędniczek.

Projekt ABC pracownika młodzieżowego ma na celu wspieranie oraz rozwijanie kompetencji warszawskich pracowników i pracowniczek młodzieżowych. Podczas szkoleń będzie można zdobyć i/lub poszerzyć wiedzę z zakresu pracy z młodzieżą. Będzie to również dobra okazja do wymiany doświadczeń z innymi warszawskimi pracownikami/pracowniczkami młodzieżowymi.


W edycji czerwcowej odbędą się cztery szkolenia. Każde szkolenie stanowi odrębną całość, można zgłosić się na jedno szkolenie lub na kilka. Szkolenia będą odbywać się w godzinach 9:00 - 16:00, w siedzibie WCIES przy ul. Starej 4 w Warszawie.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu/szkoleniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego online: https://forms.office.com/e/KFFs4SsVcb

Na zgłoszenia czekamy do 21 maja 2023 roku do godz. 23:59.

Uczestników/uczestniczki projektu wybierzemy na podstawie odpowiedzi udzielonych w formularzu zgłoszeniowym.

Wyniki rekrutacji przekażemy najpóźniej 24 maja 2023 roku.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu mailowego na adres hskrzynski@um.warszawa.pl lub telefonicznego +48 22 443 34 25


Terminy szkoleń i poruszane zagadnienia:


5.06.2023 - Kreatywne metody pracy z młodzieżą, budowanie i integracja zespołu młodzieżowego.
Prowadzi: Aleksandra Żenda

 • Jak mówić, żeby nas słuchano?
 • Jak dobierać zespoły?
 • Do czego przydają się nagrody i kary?
 • Sposoby na grupowe podejmowanie decyzji
 • Metody symulacyjne, coachingowe, warsztatowe


12.06.2023 Zarządzania konfliktem pomiędzy młodymi osobami i zapobiegania przemocy w grupach młodzieżowych. Prowadzi: Justyna Czado

 • Jak uczyć komunikacji bez przemocy
 • Czynniki wpływające na konflikty w grupie
 • Reagowanie na konflikty i pomoc młodym w ich rozwiązywaniu
 • Reagowanie na przemoc rówieśniczą
 • Pomoc w sprawach związanych z przemocą rówieśniczą


21.06.2023 - Współpraca pracownika młodzieżowego z rodzicami oraz z młodzieżą zagrożoną przemocą domową. Prowadzi: Justyna Czado

 • Język korzyści i komunikacja bez przemocy
 • Stawianie granic rodzicom
 • Współpraca z rodzicem trudnym
 • Jak angażować rodziców
 • Jak reagować, gdy podejrzewamy, że rodzice stosują przemoc


28.06.2023 - Dobrostan i higiena psychiczna pracownika młodzieżowego.
Prowadzi: Aleksandra Żenda

 • Rola wartości w pracy z młodzieżą
 • Jak chronić się przed wypaleniem zawodowym
 • Jak radzić sobie ze stresem

Warsztaty poprowadzą:

Aleksandra Żenda – psycholożka, doktorantka. Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz osobami dorosłymi w zakresie prowadzenia zajęć ćwiczeniowych i konwersatoryjnych, a także warsztatów specjalistycznych z zakresu psychologii. Prowadzi zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, psychologii ogólnej i społecznej, psychologii klinicznej, emocji i motywacji, psychologii nauczania i uczenia się (neuropsychologii), psychologii szczęścia i dobrostanu psychicznego. W ramach kariery badawczej zajmuję się tematem przemocy psychologicznej, doświadczania upokorzenia w życiu i pracy oraz patologiami organizacyjnymi.

Justyna Czado – Psycholog i trener kompetencji społecznych. Od blisko 20 lat realizuje się jako trener warsztatu psychologicznego i wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. Prowadzi projekty dla dyrektorów i nauczycieli szkół na różnych poziomach edukacji, m. in. W zakresie aktywnych metod nauczania, współpracą z rodzicami i współpracą w zespołach nauczycielskich. Od wielu lat prowadzi też projekty adresowane do młodzieży z zakresu m. in. profilaktyki zdrowia psychicznego, profilaktyki uzależnień, radzenia sobie ze stresem i hejtem rówieśniczym.