null

Co to są społeczne ciała doradcze?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

SPOŁECZNE CIAŁA DORADCZE

W Warszawie działa kilkadziesiąt rad, które doradzają lub dzielą się swoim doświadczeniem – również z Prezydentem m.st. Warszawy.

CO TO TAKIEGO?

Rady to grupy osób, które łączy wiek lub określona sprawa. Zwykle odgrywają rolę doradczą lub konsultacyjną. Wśród nich są rady rodziców działające w każdej szkole, rady młodzieżowe i rady seniorów, które funkcjonują w większości dzielnic. Są też takie, które współtworzą politykę miejską – jak Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego i Rada ds. budżetu partycypacyjnego działająca przy prezydencie. Od rad możesz otrzymać wsparcie dla swoich działań!

RADY SENIORÓW

Od 2014 roku w stolicy działa Warszawska Rada Seniorów. Na początku należało do niej osiem osób. W 2018 roku było ich już 24! Wśród nich są przedstawiciele mieszkanek i mieszkańców, reprezentantki i reprezentanci dzielnicowych rad seniorów oraz osoby wyznaczone przez branżowe komisje dialogu społecznego, Radę m.st. Warszawy i Prezydenta m.st.Warszawy.

Warszawska Rada Seniorów włącza osoby starsze do współtworzenia miasta. Jeśli jesteś osobą starszą i niepokoją cię jakieś sprawy, możesz zwrócić się do Warszawskiej Rady Seniorów z pytaniami lub prośbą o wsparcie. Osoby działające w Warszawskiej Radzie Seniorów zaangażowane są również w wiele miejskich wydarzeń. Są wolontariuszkami i wolontariuszami w czasie imprez sportowych, organizują Warszawską Olimpiadę Seniorów oraz konkurs „Miejsca Przyjazne Seniorom”, który promuje instytucje z ofertą dla osób starszych. Rada opiniuje także konkursy dla organizacji pozarządowych ogłaszane przez Urząd m.st. Warszawy.

W 17 dzielnicach Warszawy działają rady seniorów, które aktywnie uczestniczą w życiu społeczności lokalnej. Na co dzień wspierają mieszkańców w rozwiązywaniu istotnych problemów (jak np. kwestie związane z mieszkalnictwem, funkcjonowaniem sygnalizacji świetlnych), a także pomagają w kontaktowaniu się z odpowiednimi instytucjami miejskimi, współorganizują dzielnicowe imprezy o charakterze senioralnym czy międzypokoleniowym.

MŁODZIEŻOWE RADY

Młodzieżowe rady to grupy osób, które dbają o interesy młodzieży. Reprezentują ją w mieście, zajmują stanowiska w sprawach ważnych oraz konsultują działania, które ich dotyczą. Organizują również wydarzenia kulturalne, sportowe i społeczne.

W Warszawie funkcjonują młodzieżowe rady dzielnic (MRD) i Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy (MRW). W MRW zasiadają po dwie osoby z każdej młodzieżowej rady dzielnicy. Informacje na temat wyborów do MRD znajdują się w ich statutach. W większości dzielnic wybory odbywają się za pośrednictwem szkół.

Pamiętaj, sesje MRD i MRW są otwarte dla wszystkich. Jeśli chcesz się dowiedzieć, co w mieście lub dzielnicy dzieje się dla młodzieży lub masz własny pomysł na działanie i potrzebujesz wsparcia – zgłoś się!

Aby dowiedzieć się, czy w twojej dzielnicy działa MRD, poszukaj informacji na stronie urzędu dzielnicy, w której mieszkasz.