null

Dominik Kuc

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dominik zorganizował wręczenie Dyplomów Równości w ramach II edycji Rankingu Szkół przyjaznych młodzieży LGBTQ+ oraz konferencję prasową uczniów i uczennic w związku ze strajkiem nauczycieli. W tym samym roku dołączył do zespołu Fundacji Pole Dialogu oraz prowadził działalność miejską. Zrealizował m.in. projekt Pomysłowy Żoliborz. Jest również współorganizatorem Festiwalu Porażek, podczas którego aktywiści i aktywistki opowiadali o projektach, które nie zostały zrealizowane lub nie udały się z innych przyczyn. Zrealizował projekt w ramach Europäische Akademie Berlin na temat skrajnie prawicowego populizmu i negatywnego wpływu dezinformacji w krajach Europy Wschodniej oraz wziął udział w Europride Vienna 2019 na zaproszenie Wiedeńskiego Kongresu Kobiet i Amsterdam Pride 2019 na zaproszenie Amnesty International the Netherlands.