null

Edukacja samorządowa studentów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Celem projektu było podniesienie wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania m.st. Warszawy wśród studentów warszawskich uczelni oraz wzmocnienie uczestnictwa tej grupy w życiu miasta i kreowaniu polityki miejskiej.  

Projekt polegał na nawiązaniu współpracy z wybranymi uczelniami i wydziałami oraz przygotowanie oferty zajęć akademickich o tematyce miejskiej wpisujących się w  program studiów. Zajęcia miały charakter praktyczny i prowadzone były przez urzędników i miejskich instytucji.