null

IV kadencja

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Uchwały IV kadencji: 

Uchwała nr II-10-2017 ws. powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na delegat_w MRW do Zespołu Programowego Programu Młoda Warszawa

Uchwała nr I-9-2017 ws. wyboru członków Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy IV Kadencji

Uchwała nr I-8-2017 ws. ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej MRW

Uchwała nr I-7-2017 ws. wyboru Skarbnika Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy IV Kadencji

Uchwała nr I-6-2017 ws. wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy IV Kadencji

Uchwała nr I-5-2017 ws. powołania członków Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na Sekretarza, Skarbnika i członków Komisji Rewizyjnej MRW

Uchwała nr I-4-2017 ws. wyboru Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy IV Kadencji

Uchwała nr I-3-2017 ws. wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy IV Kadencji

Uchwała nr I-2-2017 ws. ustalenia liczby Wiceprzewodniczących MRW

Uchwała nr I-1-2017 ws. powołania członków Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących MRW

Uchwała nr V-31-2017 ws.objęcia patronatem honorowym Hoff Garden Party

Uchwała nr V-30-2017 ws.wygaśnięcia mandatu Łukasza Śliwy

Uchwała nr V-29-2017 ws.wygaśnięcia mandatu Oskara Wojciechowskiego

Uchwała nr V-28-2017 ws.wygaśnięcia mandatu Kacpra Krakowiaka

Uchwała nr V-27-2017 ws.wygaśnięcia mandatu Anastazji Litwinowej

Uchwała nr V-26-2017 ws.wygaśnięcia mandatu Wiolety Błyskosz

Uchwała nr V-25-2017 ws.objęcia patronatem honorowym koncertu czaski second stage

Uchwała nr V-24-2017 ws. współorganizowania DUCHA

Uchwała nr V-23-2017 ws. wyboru członków Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy IV Kadencji

Uchwała nr V-22-2017 ws. powołania członków Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na członków Komisji Rewizyjnej MRW

Uchwała nr IV-20-2017 ws.objęcia Patronatem Honorowym III Dzień Hiszpanii

Uchwała nr IV-19-2017 ws.objęcia patronatem honorowym DUCHA

Uchwała nr III-18-2017 ws.objęcia projektu językowego LO Jacka Kuronia

Uchwała nr III-17-2017 ws. powołania Komisji Skrutacyjnej do głosowania tajnego nad zmianą uchwały ws. liczby wiceprzewodniczących

Uchwała nr II-16-2017 ws.objęcia Patronatem Honorowym III Dzień Hiszpanii

Uchwała nr II-15-2017 ws.objęcia Patronatem Honorowym Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy festiwalu „SOFA”

Uchwała nr II-14-2017 ws. objęcia Patronatem Honorowym Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy wydarzenia „Projekt S”

Uchwała nr II-13-2017 ws. przyjęcia planu wydatków Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy na rok 2017

Uchwała nr II-12-2017 ws. powołania stałych Komisji Problemowych