null

Kacper Sienicki

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W 2020 r. działalność społeczna Kacpra skupiła się na aktywności w obszarze białoruskim. Jako absolwent Studium Europy Wschodniej UW oraz osoba pasjonująca się państwami obszaru byłego ZSRR, chcąc być naocznym świadkiem przełomowych wydarzeń, jakimi były białoruskie wybory prezydenckie w sierpniu 2020 r., wybrał się do Mińska. Udał się tam, aby obserwować proces elekcyjny i relacjonować wydarzenia na miejscu do Polski. W dniu wyborów 9 sierpnia doświadczył i dokumentował na zdjęciach oraz nagraniach poruszenie Białorusinów i protest przeciwko sfałszowaniu wyborów. W solidarności z Białorusinami podczas protestu opatrywał rannych, przyjął też w wynajmowanym mieszkaniu niepełnoletniego chłopaka, który nie mógł dotrzeć do domu z powodu blokady internetu i w obawie przed grasującym OMONem.

Następnego dnia, gdy protesty nie ustawały, znowu ruszył na ulicę i został zatrzymany na ulicy i aresztowany przez OMON. Był torturowany i więziony przez ponad 3 dni. Po powrocie do kraju za swoją misję obrał opowiadanie Polakom o sytuacji na Białorusi. Wystąpił 16 sierpnia na manifestacji „Wolna Warszawa dla Wolnej Białorusi”. Następnie został wolontariuszem pomagającym Fundacji Dom Białoruski, gdzie zrealizował wiele projektów społecznych. Zaczął pomagać ludziom, którzy uciekali przed więzieniem. Niezależnie od pory dnia czy stanu zdrowia robił wszystko, aby im to ułatwić, odbierał z dworców, odwoził do szpitala MSWiA. Zapewniał nocleg i wysłał na rehabilitację do sanatorium 127 represjonowanych osób.

W swojej działalności organizował także kursy języka polskiego dla Białorusinów, pomagał w otwarciu wiz humanitarnych, a także był organizatorem manifestacji „Ręce precz od Białorusi” przed ambasadą Rosji 13 września.