null

Jaka zieleń na Grochowskiej - II etap konsultacji społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nowa zieleń przyuliczna – rabaty, krzewy czy drzewa – to nie tylko sposób na poprawę estetyki miejsca, ale i lepsza jakość korzystania z danej przestrzeni. Dzięki nowym rozwiązaniom projektowym zieleń zyskuje więcej przestrzeni, która naturalnie integruje się z otaczającą architekturą.

Pod koniec 2019 roku, w ramach pierwszego etapu konsultacji społecznych, zebraliśmy Wasze uwagi i postulaty odnośnie funkcjonowania i zagospodarowania ulicy Grochowskiej.

Pod koniec 2019 roku, w ramach pierwszego etapu konsultacji społecznych, zebraliśmy Wasze uwagi i postulaty odnośnie funkcjonowania i zagospodarowania ulicy Grochowskiej. Rozmawialiśmy wówczas o nowej zieleni, o miejscach wypoczynku i spotkań, o ławkach i koszach na śmieci, a także o tym, które chodniki i ścieżki wymagają zmian. Na tej podstawie powstała koncepcja zazielenienia ulicy, którą teraz chcemy Wam zaprezentować.

Więcej informacji na stronie konsultacji tutaj

Konsultacje trwają od 2 września do 4 października 2021.