null

Kreatywna młodzież

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Celem programu jest rozwój kompetencji kluczowych, w tym społecznych, sprzyjających postawom przedsiębiorczym i zatrudnieniu młodych ludzi. Program ma także na celu wsparcie inicjatyw i kreatywnych form działania młodych ludzi oraz tworzenie warunków do nabywania praktycznych umiejętności pracy metodą projektową, podczas przygotowania projektów innowacji technicznych lub innowacji społecznych.   

Program realizowany jest w formie konkursu innowacji technicznych (adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych) oraz konkursu na projekty innowacji społecznych (adresowany do studentów).  

Grupom młodzieży uczestniczącym w konkursie na innowacje zapewnione zostaje wsparcie merytoryczne oraz środki finansowe na przygotowanie prototypów. Autorzy najlepszych projektów innowacji technicznych otrzymują nagrody finansowe.  

Podczas programu młodzież, oprócz możliwości realizacji własnych pomysłów, ma także okazję do nawiązania kontaktu i współpracy z przedstawicielami biznesu. Dodatkowo młodzież szkół ponadpodstawowych ma także okazję nawiązać współpracę ze studentami kół naukowych warszawskich uczelni podczas spotkań mentoringowych, które są elementem procesu tworzenia prototypów innowacji. 

Do 2017 roku projekt realizowany był pod nazwą „Przedsiębiorcza młodzież”.