null

Krystyna Paszko

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Krystyna w ramach swoich działań stworzyła stronę, dzięki której ofiary przemocy domowej pod "przykrywką" zakupów w sklepie kosmetycznym mogły otrzymać pomoc interwencyjną, psychologiczną i prawną. Udało jej się zbudować duży zespół specjalistów (ok. 25 psycholożek i interwentek, ok. 10 prawniczek i prawników), a dzięki stronie Rumianki&Bratki pomoc uzyskało ponad 500 osób.

Powodem stworzenia "sklepu" Rumianki&Bratki była dla niej sytuacja pandemii, która nasiliła problem przemocy domowej. Wobec tego szukała sposobu, aby pomóc osobom doświadczającym przemocy adekwatnie do nowej sytuacji i nowych realiów. Inspiracją była dla niej francuska idea pomocy ofiarom przemocy, gdzie takie osoby mogły poprosić w aptece o maseczkę nr 19, co dawało sygnał farmaceucie, że należy tej osobie pomóc.