null

KURS ABC PRACOWNIKA MŁODZIEŻOWEGO

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Na górnej części grafiki widnieje napis Kurs ABC pracownika młodzieżowego, poniżej znajduje się zdjęcie przedstawiające siedem osób stojących i siedzących przy stole. Jedna osoba notuje coś w zeszycie, a pozostałe patrzą się na zeszyt i uśmiechają. W górnym i dolnym rogu zdjęcia widnieją 3 cienkie linie w postaci fal.

W ramach kursu odbędzie się 5 całodziennych stacjonarnych szkoleń dla pracowników młodzieżowych, które są bezpłatne.

Dla kogo jest kurs

Kurs jest skierowany do pełnoletnich pracowników młodzieżowych – osób dorosłych pracujących z młodzieżą lub na jej rzecz w Warszawie – m.in. pracowników i pracowniczek miejskich instytucji (muzeów, domów kultury, bibliotek, miejsc młodzieżowych, Mali, Ogrodów Jordanowskich), trenerów i trenerek sportowych, osób prowadzących warsztaty z młodzieżą w organizacjach pozarządowych, animatorów i animatorek, urzędników i urzędniczek.

 

Cel

Kurs ABC pracownika młodzieżowego ma na celu wspieranie oraz rozwijanie kompetencji warszawskich pracowników i pracowniczek młodzieżowych m.in. w zakresie rozwoju w okresie dorastania, komunikacji i budowania bezpiecznych relacji z młodzieżą, włączania młodych ludzi w procesy decyzyjne, zarządzania konfliktem, dbania o swój dobrostan i przeciwdziałania wypaleniu. Będzie to również dobra okazja do wymiany doświadczeń z innymi warszawskimi pracownikami i pracowniczkami młodzieżowymi.


Miejsce

Kurs odbywać się będzie stacjonarnie w
 Muzeum Warszawskiej Pragi ul. Targowa 50/52.
Każde szkolenie będzie trwać od godz. 9:00 do godz. 16:00.

Harmonogram


05.04 (piątek) - Zmiany w mózgu i rozwój psychospołeczny młodych ludzi w okresie dorastania.
Prowadząca: Katarzyna Niezgodzka.
11.04 (czwartek) - Tworzenie relacji z młodymi ludźmi.
Prowadzący Karol Jachymek.
18.04 (czwartek) - Przywództwo włączające w pracy z młodzieżą.
Prowadząca Aleksandra Żenda.
22.04 (poniedziałek) - Zarządzanie konfliktem i zapobieganie przemocy w grupach młodzieżowych.
Prowadząca Joanna Bieńkowska.
26.04 (piątek) - Dobrostan i higiena psychiczna pracownika młodzieżowego, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
Prowadząca Alicja Kotłowska.


Zgłoszenia

Link do zapisów (otwiera się w tej samej karcie)

Na zgłoszenia czekamy do 24 marca 2024 roku do godz. 23:59.

Uczestników i uczestniczki projektu wybierzemy na podstawie odpowiedzi udzielonych w formularzu zgłoszeniowym.

Wyniki rekrutacji przekażemy do 27 marca 2024 roku.


Więcej informacji

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://dzialam.um.warszawa.pl/pracownicy-mlodziezowi
W razie pytań zachęcamy do kontaktu mailowego na adres jgorka@um.warszawa.pl lub telefonicznego
+48 22 443 34 18/ +48 22 443 01 75/ +48 22 443 34 95

 

Osoby prowadzące warsztaty

Katarzyna Niezgodzka - Lasocik
Jest certyfikowaną terapeutką Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz uczestniczką Całościowego Akredytowanego Kursu Psychoterapii Systemowej i Ericsonowskiej prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii w Katowicach.
Regularnie korzysta z metody Porozumienia bez Przemocy (NVC), szczególnie w obszarze budowania komunikacji, samoświadomości jak i mediacji. Brała udział w licznych szkoleniach specjalistycznych z zakresu edukacji seksualnej, redukcji szkód, streetworkingu i profilaktyki uzależnień. Ukończyła szkolenie i stale poszerzam wiedzę zakresu Terapii Somatic Experiencing i uwględniam pracę z regulacją układu nerwowego w codziennej praktyce.  Od kilkunastu lat pracuje z młodzieżą podejmującą ryzykowne zachowania, zagrożoną wykluczeniem oraz ich rodzinami. Od ośmiu lat pracuje także z osobami dorosłymi. Od około 10 lat prowadzi warsztaty psychoedukacjne i profilaktyczne w warszawskich szkołach, Ośrodku Pomocy Społecznej czy organizacjach pozarządowych. Przez blisko 7 lat pracował  jako asystent rodziny, pracując w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem i przeżywających kryzysy związane z sytuacją rodzinną czy życiową.

Karol Jachymek
Kulturoznawca, medioznawca, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Kultury i Mediów na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Współtwórca i wykładowca School of Ideas – nowoczesnego kierunku służącego projektowaniu innowacji społecznych i biznesowych. Ekspert w obszarze edukacji, kultury młodzieżowej, zmian generacyjnych (zwłaszcza Gen Z i Gen Alpha), komunikacji w (nowych) nowych mediach i trendów w popkulturze. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla szkół, instytucji kultury, organizacji pozarządowych i klientów biznesowych z zakresu współczesnych praktyk medialnych, komunikacji międzypokoleniowej (skierowanej zwłaszcza do Gen Z i Gen Alpha) i komunikacji w social mediach (ze szczególnym uwzględnieniem TikToka), a także technik kształcenia na odległość, myślenia projektowego (Design Thinking) i kreatywnych metod warsztatowych. Współpracował m.in. z TikTokiem, SAS, Narodowym Centrum Kultury, Mazowieckim Instytutem Kultury, Bankiem Millenium, Bankiem Spółdzielczym, Centrum Nauki Kopernik, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Nauki Experyment, Fundacją Szkoła z Klasą, NASK, Uniwersytetem Dzieci, Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym i Centrum Cyfrowym. Autor książki „Z nosem w smartfonie. Co nasze dzieci robią w internecie i czy na pewno trzeba się tym martwić?”.

Aleksandra Żenda
Jest psycholożką, doktorantką, współpracowniczką dydaktyczną i asystentką (na stanowisku badawczo-dydaktycznym). Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz osobami dorosłymi w zakresie prowadzenia zajęć ćwiczeniowych i konwersatoryjnych, a także warsztatów specjalistycznych z zakresu psychologii. Prowadziła warsztaty dla pracowników młodzieżowych w cyklach „ABC pracownika młodzieżowego” oraz „Młodzi w kryzysie”. W ramach kariery dydaktycznej prowadzi zajęcia
z zakresu komunikacji interpersonalnej, psychologii ogólnej i społecznej, psychologii klinicznej, psychologii organizacji, emocji i motywacji, psychologii nauczania i uczenia się (neuropsychologii), psychologii szczęścia i dobrostanu psychicznego, a także moduły statystyczne i metodologiczne. W ramach kariery badawczej zajmuje się tematem przemocy psychologicznej, doświadczania upokorzenia w życiu i pracy oraz patologiami organizacyjnymi. Interesuję się również dobrostanem, nadużyciami władzy i władzą per se, przywództwem i szeroko rozumianym zarządzaniem.

Joanna Bieńkowska
Jest absolwentką SWPS w Warszawie, na kierunku Psychologia, w specjalności psychologia kliniczna. Specjalizacje na studiach obejmowały Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i Interwencje kryzysowe oraz Psychologię kryzysu. Ponadto, w roku 2017 ukończyła studia podyplomowe w zakresie Porozumienie bez przemocy wg Marshalla B. Rosenberga w Collegium Civitas. Aby rozwijać się zawodowo w kierunku indywidualnej pomocy w gabinecie ukończyła roczny Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt (300h) w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie oraz odpowiednie szkolenia z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Posiada certyfikat terapeuty TSR. Obecnie w pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i dorosłymi wykorzystuje filozofię i narzędzia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Porozumienia bez Przemocy, elementy terapii Gestalt, jak również korzysta z najnowszej wiedzy z obszaru neurobiologii (m.in. teorii poliwagalnej Porgesa). Stosuje elementy podejścia terapeutycznego Systemu Wewnętrznej Rodziny (SWR, ang. IFS). Brała udział w licznych szkoleniach specjalistycznych z zakresu streetworkingu, przemocy w rodzinie, pracy z młodzieżą i ich rodzicami, interwencji kryzysowej, i wiele innych. Obecnie pracuje również jako konsultantka infolinii dzieci i młodzieży 116 111 przy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Alicja Kotłowska
Absolwentka Uniwersytetu Oksfordzkiego (Master of Science in Research Methodology). Jest akredytowaną wykładowczynią w szkolnictwie wyższym Wielkiej Brytanii (Certificate in Teaching in Higher Education) oraz certyfikowanym mediatorem. Przez wiele lat pracowała jako Senior Lecturer w Business School, Oxford Brookes University. Jest autorką książki o psychospołęcznych-skutkach pandemii (https://ksiegarnia.pwn.pl/10-Prawd-o-pandemii,853675043,p.html). Obecnie na Uniwersytecie SWPS prowadzi badania na temat nowych trendów na rynku pracy oraz społeczno-ekonomicznych uwarunkowań nowej modalności pracy. Uczy m.in.: Research Methods, Digital Business, Business Plan, Ethical Business, Sustainable Business, Leadership. (https://swps.pl/alicja-kotlowska). Celem szkolenia na temat dobrostanu w miejscu pracy jest przede wszystkim praktyczne zastosowanie metod radzenia sobie z wypaleniem zawodowym, cyfrowym zmęczeniem, mobbingiem. Uczestnicy poznają też sposoby na poprawę relacji pomiędzy pracą zawodową i życiem osobistym. Warsztaty będą okazją do przybliżenia wiedzy z najnowszych badań polskich i europejskich.