null

Laureaci

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dominik Kuc

Zdjęcie portretowe Dominika Kuca

Dominik zorganizował m.in. wręczenie Dyplomów Równości w ramach II edycji Rankingu Szkół przyjaznych młodzieży LGBTQ+. Co więcej, dzięki zgłoszonym do budżetu obywatelskiego projektom osiedle Marymont Kaskada zostało wzbogacone o małą architekturę miejską. Dominik zorganizował również konferencję prasową uczniów i uczennic w związku ze strajkiem nauczycieli, udzielając tym samym poparcia przez maturzystów i maturzystki postulatów przedstawionych przez strajkujących. W tym samym roku dołączył do zespołu Fundacji Pole Dialogu oraz prowadził działalność miejską. Zrealizował projekt Pomysłowy Żoliborz. Jest również współorganizatorem Festiwalu Porażek, podczas którego aktywiści i aktywistki opowiadali o projektach, które nie zostały zrealizowane lub nie udały się z innych przyczyn. Ponadto, zrealizował projekt w ramach Europäische Akademie Berlin na temat skrajnie prawicowego populizmu i negatywnego wpływu dezinformacji w krajach Europy Wschodniej oraz wziął udział w Europride Vienna 2019 na zaproszenie Wiedeńskiego Kongresu Kobiet i Amsterdam Pride 2019 na zaproszenie Amnesty International the Netherlands.

Agnieszka Szeliga, Artur Werbel, Konrad Kozlowski

Zdjęcie portretowe Agnieszki SzeligiZdjęcie portretowe Artura WerbelaZdjęcie portretowe Konrada Kozłowskiego

Agnieszka, Artur i Konrad w marcu 2019 roku powołali do życia Fundację Akademia Młodych Głuchych, w której działają na rzecz społeczności osób głuchych i słabosłyszących. W ramach swoich działań zrealizowali m.in. projekt Centrum Spotkań Akademii Młodych Głuchych – integrujący Warszawiaków słyszących i tych z wadami słuchu. We współpracy z Fundacją Kultury bez Barier i Fundacją DeafRespect, zorganizowali COOLturalny Festiwal Głuchych. Umożliwili także doskonalenie umiejętności aktorskich 4 artystów z wadą słuchu podczas międzynarodowego obozu Drama Camp – Sound becomes visual, który odbył się w Norwegii. Co więcej, w ramach projektu finansowanego przez Fundusz Feministyczny FemFund powstał projekt Różowy Orzech, którego celem jest zwiększanie świadomości i wiedzy wśród głuchej społeczności na temat feminizmu. Pracują, by kobiety miały równe szanse w życiu prywatnym i zawodowym, a także by prawa kobiet były respektowane. W ramach kampanii informacyjnej powstało 29 filmików o feminizmie w Polskim Języku Migowym (PJM). Odbyło się także spotkanie „Wiem i chcę wiedzieć więcej”, przybliżające zagadnienia z zakresu m.in. gender, feminizmu i praw kobiet oraz przeciwdziałania przemocy. W ramach współpracy z Fundacją Koncept Kultura Agnieszka, Artur i Konrad zrealizowali również 6 filmów z tłumaczeniem w Polskim Języku Migowym – „Niepodległa w obiektywie”. Filmy dotyczyły różnych tematów związanych z niepodległością i historią międzywojenną.

Anna Kaczmarska, Franciszek Kryczek, Maurycy Marmaj, Jan Dąbrowski 

Zdjęcie portretowe Anny KaczmarskiejZdjęcie portretowe Franciszka KryczkaZdjęcie portretowe Maurycego MarmajaZdjęcie portretowe Jana Dąbrowskiego

Anna, Franciszek, Maurycy i Jan z Rady Samorządu Uczniowskiego Liceum im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie realizowali projekt „Agendy Klimatyczne”, który ma na celu przeciwdziałanie postępującemu kryzysowi klimatycznemu. W ramach projektu powołali m.in. Zielony Zespół, który dba o segregację śmieci w szkole oraz zachęca do działań zmniejszających ślad węglowy. W ich szkole z inicjatywy samorządu zostały powołane również inne zespoły zadaniowe tj. Café Przerwa, Radiowęzeł, Grupa Medialna czy Grupa FOPA. Dołączyli również do przedsięwzięcia „Akcja Menstruacja”, która ma na celu zapewnienie artykułów higienicznych za darmo w damskich toaletach, a także wstąpili do Warszawskiego Stowarzyszenia Szkół Średnich, aby promować wydarzenia kulturalne wśród uczniów. W budynku szkoły stworzyli tzw. Strefę Rekreacyjną Ucznia, która ma służyć przede wszystkim profilaktyce zdrowia psychicznego młodych ludzi, oraz powołali do życia Café Przerwa. Wszystkie napoje i słodycze są najpierw przygotowywane przez uczniów, a następnie sprzedawane podczas długiej przerwy, a zebrane środki są przekazywane na cele charytatywne. W szkole realizowany jest również Festiwal Otwartych Pokazów Artystycznych (FOPA), podczas którego prezentują się szkolne talenty.

Marcin Ochmański 

Zdjęcie portretowe Marcina Ochmańskiego

Marcin wielokrotnie brał udział w akcji „Medycy na ulicy” organizowanej przez Fundację Fortior, podczas której kilka razy w miesiącu w godzinach wieczornych asystował przy opatrywaniu ran i pomagał osobom bezdomnym m.in. na Dworcu Centralnym w Warszawie. Udzielał się również jako wolontariusz w Fundacji Ergo Sum oraz w Klubokawiarni Życie jest fajne, gdzie m.in. pełnił funkcję asystenta osób niepełnosprawnych. Ponadto, od 2018 roku jest radnym Młodzieżowej Rady Dzielnicy – Praga Północ, gdzie pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Komisji ds. Sportu, Zdrowia i Turystyki. Udzielał się również w Kole Naukowym Prawa Karnego „Temida”, gdzie pomagał w organizacji zajęć m.in. z kryminologii i wiktymologii.

Jakub Kocjan

Zdjęcie portretowe Jakuba Kocjana

Jakub jest aktywistą prodemokratycznym i antyfaszystowskim. W Akcji Demokracji prowadzi kampanię w obronie niezależności sądów, którą wspierał jeszcze w liceum jako wolontariusz. W 2019 roku skoncentrował się na nielegalności nowej Krajowej Rady Sądownictwa oraz następstwach tej sytuacji dla sądownictwa powszechnego i Sądu Najwyższego. Prowadził kampanię „Europo, nie odpuszczaj KRS” oraz, „Senacie, połóż kres neo-KRS!”, której owocem był projekt senacki ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Konsekwentnie prowadził kampanię dotyczącą ustawy kagańcowej i działania solidarnościowe z represjonowanymi sędziami. Wierząc, że dla przywrócenia praworządności niezbędna jest odbudowa zaufania obywateli do sądownictwa, współtworzył Pakt na rzecz Reformy i Naprawy Wymiaru Sprawiedliwości, podpisany przez wszystkie komitety wyborcze demokratycznej opozycji. Współorganizował akcje profrekwencyjne przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i wyborami parlamentarnymi w 2019 roku. Z ramienia Akcji organizował w Warszawie Marsz Koalicji Antyfaszystowskiej „Za Wolność Waszą i naszą” 11 listopada 2019 roku. W ramach Studenckiego Komitetu Antyfaszystowskiego na Uniwersytecie Warszawskim organizował cykliczne demonstracje pod nazwą „Tu się uczy, nie heiluje”. Współorganizował również Obchody Upamiętniające Ofiary Getta Ławkowego na Uniwersytecie Warszawskim oraz marsz „Nigdy więcej” 1 września 2019 roku.

Paweł Bącal

Zdjęcie portretowe Pawła Bącala

Paweł był organizatorem Europejskiego Kongresu Młodzieżowych Rad – projektu Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, który miał zachęcić młodych do proeuropejskiej działalności i uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zrealizował również projekt „Unia Europejska i młodzi – czy widzimy się wzajemnie”, w ramach którego badał proeuropejską działalność warszawskich młodzieżowych rad. Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego zorganizował w Warszawie serię otwartych spotkań poświęconych Unii Europejskiej, współpracując m.in. z Fundacją Schumana, Fundacją Geremka czy Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct w Warszawie, a także zorganizował sesję European Youth Parliament we współpracy z Urzędem Dzielnicy Bielany i Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce. Działał także na poziomie międzynarodowym – został zaproszony przez Komisję Europejską do wzięcia udziału w projekcie Young Multipliers, a także w Dialogu Młodych Obywateli, gdzie wraz z Przewodniczącym Komisji Europejskiej i młodymi Europejczykami wypracowywał rekomendacje dla nowej Komisji Europejskiej. Został finalistą konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych na Młodzieżowego Delegata RP do ONZ oraz udzielał się w Forum Młodych Dyplomatów, gdzie pełnił funkcję koordynatora Biura Karier. Doprowadził również do powstania Młodzieżowej Rady Miasta Kraśnik oraz został członkiem zespołu ds. dzieci i młodzieży Prezydenta Miasta Lublina.