null

Marcin Ochmański

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Marcin wielokrotnie brał udział w akcji „Medycy na ulicy” organizowanej przez Fundację Fortior, podczas której kilka razy w miesiącu w godzinach wieczornych asystował przy opatrywaniu ran i pomagał osobom bezdomnym m.in. na Dworcu Centralnym w Warszawie. Udzielał się również jako wolontariusz w Fundacji Ergo Sum oraz w Klubokawiarni Życie jest fajne, gdzie m.in. pełnił funkcję asystenta osób niepełnosprawnych. Był radnym Młodzieżowej Rady Dzielnicy – Praga Północ, gdzie pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Komisji ds. Sportu, Zdrowia i Turystyki. Udzielał się również w Kole Naukowym Prawa Karnego „Temida”, gdzie pomagał w organizacji zajęć m.in. z kryminologii i wiktymologii.