null

Maria Budzowska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Maria działała jako przewodnicząca swojej szkoły i rozwija samorząd na wielu płaszczyznach, jednak z największym naciskiem na działania na rzecz klimatu i ekologii. Założyła „Zespół Zielony” i w jego ramach, stworzony został m.in. Plan Adaptacji Szkoły do Zmian Klimatu, audyt ekologiczny placówki, film o zmianach klimatycznych.

Oprócz tego organizowała obchody Stulecia Szkoły i założyła „Szkołę Net0”- projekt obejmujący m.in. stworzenie strony internetowej, będącej kompleksowym przewodnikiem dla uczniów, uczennic i Samorządów jak poprowadzić szkołę do neutralności klimatycznej i sprawić, by była ona przyjazna środowisku.