null

Młodzi w kryzysie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kurs „Młodzi w kryzysie – pomoc młodzieży w wieku 13-26 lat doświadczającej sytuacji kryzysowych” obywa się cyklicznie raz w roku. Grupą docelową szkoleń są osoby pracujące z młodzieżą i na jej rzecz w Warszawie – nauczyciele, dyrektorzy szkół, psycholodzy i pedagodzy szkolni, pracownicy miejskich instytucji i organizacji pozarządowych, opiekunowie młodzieżowych rad, urzędnicy, bibliotekarze, doradcy zawodowi itd. Podczas zajęć staramy się przybliżać najnowszą wiedzę dotyczącą m.in. interwencji kryzysowej, aby osoby dorosłe mogły jak najskuteczniej odpowiadać na wyzwania związane z pogarszającym się z roku na rok dobrostanem psychicznym młodych ludzi.

Zakres kursu w 2022 roku

 1. część: Fazy rozwoju, motywowanie młodzieży do współpracy i zmiany zachowania, zaburzenia rozwoju i zaburzenia psychiczne,
  formalno-prawne kwestie opieki nad młodzieżą. Prowadzenie: Małgorzata Łuba.
 2. część: Kryzys psychologiczny, depresja i stany depresyjne, wybrane aspekty interwencji kryzysowej. Prowadzenie: Małgorzata Łuba.
 3. część: Samouszkodzenia i sposoby reagowania. Prowadzenie: Małgorzata Łuba.
 4. część: Interwencje w obliczu kryzysu samobójczego, próba samobójcza w szkole, samobójstwo w szkole. Prowadzenie: Małgorzata Łuba.
 5. część: Młodzież LGBT+ zagrożona dyskryminacją. Prowadzenie: Fundacja Kultury Dialogu

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w kursie prosimy o:

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego online: https://forms.office.com/r/a32eh3aSDX

2) wydrukowanie zgody na udział w kursie (załącznik do pobrania na dole strony),
podpisanie jej przez dyrekcję Państwa szkoły/instytucji/organizacji i odesłanie skanu/zdjęcia w dobrej jakości na adres jgorka@um.warszawa.pl


Na kurs mogą zapisać się osoby, które nie uczestniczyły w poprzednich jego edycjach.

Na zgłoszenia czekamy do 14 kwietnia 2022 roku.

Uczestników kursu wybierzemy na podstawie odpowiedzi udzielonych w formularzu zgłoszeniowym.

Wyniki rekrutacji przekażemy najpóźniej 22 kwietnia (piątek) 2022 roku.

Osoby, które ukończą kurs, otrzymają certyfikat.

Poradnik „Młodzi w kryzysie” 

W ramach podsumowania kursu powstała publikacja „Młodzi w kryzysie”. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem znajdującym się w załączniku oraz przekazania go potencjalnym zainteresowanym – rodzicom nastolatków oraz osobom pracującym z młodzieżą na co dzień. Treści znajdujące w poradniku dotyczą m.in. tego, jak skutecznie podejmować działania interwencyjne, ale również zapobiegać kryzysom. 

Poradnik obejmuje następujące zagadnienia:

 • Młodzi w kryzysie psychicznym –  Małgorzata Łuba, psychoterapeuta i suicydolog.
 • Młodzi w kryzysie związanym z przemocą i uzależnieniem – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.
 • Młodzi bez dachu nad głową –  Fundacja po DRUGIE.
 • Młodzi zagrożeni dyskryminacją – Fundacja Kultury Dialogu. 
 • Gdzie szukać pomocy w m.st. Warszawa – Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Załączniki: