null

Młodzieżowe rady

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Młodzi ludzie mają ograniczone możliwości udziału w decydowaniu o sprawach publicznych. Młodzież do 18 roku życia nie posiada czynnego prawa wyborczego, nie bierze udziału w wyborach samorządowych ani parlamentarnych. Nie ma możliwości wyboru swojego reprezentanta, który zadba, by ich potrzeby i pomysły wybrzmiały na forum publicznym. 

Aby więc zwiększyć reprezentację młodych, wzmocnić ich głos i pobudzić zaangażowanie młodzieży, utworzono możliwość powoływania młodzieżowych rad na różnych szczeblach samorządu. 

Młodzieżowe rady mają służyć jako łącznik pomiędzy władzami, a młodymi mieszkańcami. Rady są ciałem dialogu społecznego: mają na celu konsultować działania władz, zbierać i przekazywać potrzeby, zabierać głos w sprawach ważnych dla młodych ludzi. Wszystkie te czynności składają się na funkcję konsultacyjną – najważniejsze zadanie młodzieżowych rad.   

Pamiętaj, sesje MRD i MRW są otwarte dla wszystkich. Jeśli chcesz się dowiedzieć, co w mieście lub dzielnicy dzieje się dla młodzieży lub masz własny pomysł na działanie i potrzebujesz wsparcia – zgłoś się!