null

Młodzieżowe rady dzielnic

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W każdej z 18 warszawskich dzielnic powołana jest młodzieżowa rada. Rada dba o to, żeby władze dzielnicy w swoich działaniach brały pod uwagę potrzeby młodych mieszkańców. Młodzieżowi radni opiniują przedsięwzięcia, które dotyczą młodych ludzi, zabierają głos w sprawach ważnych dla młodzieży. Młodzieżowe rady promują zaangażowanie młodych w sprawy społeczne i publiczne, współorganizują również wydarzenia kulturalne, sportowe i charytatywne.  

Jak zostać młodzieżowym radnym? 

Tryb wyborów do młodzieżowej rady dzielnicy określają statut i ordynacja wyborcza. We wszystkich dzielnicach co dwa lata odbywają się wybory, zazwyczaj za pośrednictwem szkół. Niektóre dzielnice dopuszczają też udział kandydatek i kandydatów mieszkających w danej dzielnicy, ale uczących się poza nią.  

O terminach najbliższych wyborów i ich zasady należy dowiadywać się u dyrekcji szkoły lub w urzędzie dzielnicy.  

Gdzie szukać więcej informacji?  

Chcesz wziąć udział w sesji młodzieżowej rady lub dowiedzieć się więcej o ich działaniach? Przejdź na stronę wybranej rady: