null

Nastolatek w samorządzie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rozpoczynamy edycję projektu „Nastolatek w samorządzie” w roku szkolnym 2023/2024.

Projekt  ma na celu rozwijanie i wspieranie postaw obywatelskich wśród uczniów i uczennic warszawskich szkół ponadpodstawowych. 

Uczestnicy i uczestniczki warsztatów samorządowych dowiadują się, jak mogą współdecydować i aktywnie działać na terenie swojej szkoły, dzielnicy i miasta. 

  • Animatorzy i animatorki pokazują młodzieży jak diagnozować swoje najbliższe otoczenie – dostrzegać jego mocne i słabsze strony, odkrywać jego potencjał, planować i dokonywać zmian na lepsze.
  • Uczniowie i uczennice dowiadują się jak szukać i nawiązywać współpracę z innymi podmiotami lokalnego życia społecznego –  samorządem, grupami nieformalnymi, instytucjami, organizacjami.
  • Uczniowie i uczennice poznają strukturę organizacyjną m.st. Warszawy oraz narzędzia, dzięki którym (młodzi) obywatele i obywatelki mogą włączać się w procesy decyzyjne na jego terenie.

Warsztaty będą prowadzone od 2 listopada 2023 r. do 21 maja 2024 r. Jeden warsztat trwa trzy godziny lekcyjne.

Zainteresowane szkoły prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załączniku) i przesłania na adres mailowy: nastolatek@um.warszawa.pl

Informacji o projekcie udziela koordynatorka Natalia Koziorowicz mailowo: ext.nkoziorowicz@um.warszawa.pl lub telefonicznie: 22 443 32 25.

Załączniki: