null

Program „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa jako pierwsze miasto w Polsce przyjęło dokument, który skierowany był do młodych ludzi i miał sprawić, aby Warszawa stała się „miastem z klimatem dla młodych”, które zapewnia warunki do życia, nauki i pracy odpowiadające potrzebom młodzieży, rozwija potencjał młodych i umożliwia młodzieży udział w podejmowaniu decyzji, które jej dotyczą.  

Jego głównymi celami były poprawa jakości życia młodych ludzi oraz wzmocnienie uczestnictwa młodzieży w życiu miasta.  

Młoda Warszawa była spójny, interdyscyplinarny program działań na rzecz młodzieży, który był realizowany przez samorząd z udziałem przedstawicieli młodzieży, miejskich instytucji, organizacji pozarządowych, uczelni i przedsiębiorców. Założenia Programu uwzględniały potrzeby młodzieży i obejmowały najważniejsze dla niej obszary, m.in.: edukację, zatrudnienie, kulturę, zdrowie i profilaktykę, integrację społeczną, wypoczynek, sport i rekreację, sprawy mieszkaniowe, sytuację młodych rodzin, bezpieczeństwo, planowanie przestrzenne miasta, transport, udział w samorządności i podejmowaniu decyzji dotyczących miasta i młodzieży. 

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy