null

Rady seniorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od 2014 roku w stolicy działa Warszawska Rada Seniorów. Na początku należało do niej osiem osób. W 2018 roku było ich już 24! Wśród nich są przedstawiciele mieszkanek i mieszkańców, reprezentantki i reprezentanci dzielnicowych rad seniorów oraz osoby wyznaczone przez branżowe komisje dialogu społecznego, Radę m.st. Warszawy i Prezydenta m.st.Warszawy.

Warszawska Rada Seniorów włącza osoby starsze do współtworzenia miasta. Jeśli jesteś osobą starszą i niepokoją cię jakieś sprawy, możesz zwrócić się do Warszawskiej Rady Seniorów z pytaniami lub prośbą o wsparcie. Osoby działające w Warszawskiej Radzie Seniorów zaangażowane są również w wiele miejskich wydarzeń. Są wolontariuszkami i wolontariuszami w czasie imprez sportowych, organizują Warszawską Olimpiadę Seniorów oraz konkurs „Miejsca Przyjazne Seniorom”, który promuje instytucje z ofertą dla osób starszych. Rada opiniuje także konkursy dla organizacji pozarządowych ogłaszane przez Urząd m.st. Warszawy.

W 17 dzielnicach Warszawy działają rady seniorów, które aktywnie uczestniczą w życiu społeczności lokalnej. Na co dzień wspierają mieszkańców w rozwiązywaniu istotnych problemów (jak np. kwestie związane z mieszkalnictwem, funkcjonowaniem sygnalizacji świetlnych), a także pomagają w kontaktowaniu się z odpowiednimi instytucjami miejskimi, współorganizują dzielnicowe imprezy o charakterze senioralnym czy międzypokoleniowym.