null

Realny wpływ. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego w warszawskich szkołach i dzielnicach.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W ramach wdrażania polityki młodzieżowej m.st. Warszawy wspieramy młodzież i dorosłych we wspólnym dialogu i wywieraniu wpływu na najbliższe otoczenie – szkołę i dzielnicę.

Zapraszamy do udziału w projekcie “Realny wpływ. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego w warszawskich szkołach i dzielnicach”, który na zlecenie m.st. Warszawy realizuje Fundacja Civis Polonus.
 
Celem projektu jest stworzenie przestrzeni do dialogu i realnego wpływu młodych ludzi na społeczności, w których żyją, poprzez wdrożenie mechanizmu dialogu obywatelskiego.
W ramach działań projektowych zapraszamy młodych ludzi do:
- przeprowadzenia pogłębionej diagnozy potrzeb społeczności lokalnej i wyboru przewodniego tematu działania;
- udziału w serii warsztatów podnoszących kompetencje w takich obszarach jak m.in.: diagnoza potrzeb, komunikacja oraz wspierających proces dialogu obywatelskiego między młodymi a decydentami i urzędnikami;
pracy z dedykowanym każdemu zespołowi mentorem;
- wspólnej pracy z dorosłymi (decydentami w szkołach i dzielnicach) nad możliwymi do wdrożenia rozwiązaniami;
- zaprezentowania swoich pomysłów i rekomendacji działań́ oraz wdrożenia i ewaluacji wybranych rozwiązań.
 
W projekt będą̨ zaangażowani przedstawiciele samorządów uczniowskich z dziewięciu wybranych w toku rekrutacji szkół ponadpodstawowych oraz trzech młodzieżowych rad dzielnic, jak również̇ reprezentanci szkół i urzędów dzielnic. Propozycja formuły projektu bazuje na doświadczeniach realizacji pilotażowego projektu "Diagnozujemy, projektujemy, zmieniamy. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego w warszawskich szkołach i dzielnicach" w 2022 i 2023 r. oraz dotychczasowym doświadczeniu Fundacji w pracy z ponad 700 samorządami uczniowskimi i ponad 80 młodzieżowymi radami.
Warunkiem otrzymania certyfikatu po ukończeniu projektu “Realny wpływ. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego w warszawskich szkołach i dzielnicach” jest uczestnictwo we wszystkich warsztatach, z możliwością̨ usprawiedliwienia maksymalnie 3 nieobecności. Możliwość ta wyklucza jednak pierwszy warsztat, który odbędzie się już w piątek 3 listopada 2023 roku!  
 
ZASADY REKRUTACJI
Jak zgłosić chęć udziału w projekcie?
Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się pod linkiem.

Do kiedy? Do 22 października 2023 roku.  

DODATKOWE WSPARCIE
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej
W razie pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorką projektu: Marią Turkowską (maria.turkowska@civispolonus.org.pl, 534 334 066)