null

Warszawa różnorodna – czyli jaka?

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie przedstawia ludzi idących ulicą

Tworzymy politykę różnorodności społecznej dla Warszawy. Polityka to dokument, który będzie wyznaczać kierunek działań dla władz miasta i miejskich urzędniczek i urzędników. Chcemy, by polityka jak najlepiej oddawała perspektywę mieszkanek i mieszkańców Warszawy.

Inicjatywa opracowania polityki różnorodności społecznej wyszła od członkiń i członków Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania.

Prace rozpoczęliśmy w 2020 roku. W ramach pierwszego etapu spotkaliśmy się z urzędnikami i urzędniczkami, pracownikami i pracowniczkami miejskich instytucji oraz ekspertami i ekspertkami z zakresu różnorodności społecznej i równego traktowania. Rozmawialiśmy o cechach składających się na różnorodność społeczną i stworzyliśmy propozycję definicji. Dyskutowaliśmy też o wartościach, jakimi powinna kierować się Warszawa, aby dbać o różnorodność społeczną swoich mieszkanek i mieszkańców i wokół których powinna być kształtowana polityka miasta w tym obszarze.

 

Teraz zapraszamy do udziału w drugim etapie prac nad polityką – konsultacjach społecznych. Chcemy wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami wypracować założenia do polityki różnorodności społecznej oraz przedyskutować propozycje najważniejszych pojęć dotyczących różnorodności społecznej.

 

Porozmawiajmy o tym:

  • jak rozumiana jest różnorodność i określmy wizję różnorodnej Warszawy
     
  • jakie warunki są niezbędne, żeby Warszawa mogła być faktycznie różnorodna i by korzystać z potencjału różnorodności
     
  • jakie są różne wymiary, na których można rozpatrywać różnorodność - również wychodzące poza najczęściej omawiane, takie jak pochodzenie, wiek, płeć czy orientacja seksualna
     
  • jakie są najważniejsze wyzwania związane z poszanowaniem różnorodności.


WIĘCEJ INFORMACJI: www.konsultacje.um.warszawa.pl/roznorodna