null

Samorządna młodzież

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Celem projektu było upowszechnianie wiedzy na temat funkcjonowania budżetu obywatelskiego i inicjatywy lokalnej wśród warszawskiej młodzieży i wsparcie tej grupy w korzystaniu z powyższych narzędzia.  

Podczas projektu realizowany były warsztaty i debaty w szkołach, spotkania w urzędach dzielnic, które sprzyjały przekazaniu młodzieży informacji o tym jak funkcjonują gminy i powiaty, szczególnie m.st. Warszawa (struktura, zarządzanie - w tym budżet), jak działają urzędy dzielnic, inicjowanie komunikacji: urzędy dzielnic - młodzież, otwarcie młodzieży na urząd (urzędy dzielnic) i kontakt z urzędnikami. 

Główne działania w projekcie dotyczyły przekazanie informacji o tym jak wygląda proces budżetu obywatelskiego i inicjatywa lokalna oraz zachęcenie młodzieży do udziału w tych narzędziach. Wsparcie młodzieży w uczestnictwie w procesie budżetu obywatelskiego na każdym jego etapie, tj. w generowaniu pomysłów, przygotowywaniu projektów, dyskusjach, weryfikacji, promocji oraz głosowaniu; 

Projekt zawierał również komponent wsparcie dorosłych współpracujących z młodzieżą w placówka oświatowych, w instytucjach kultury, sportu, edukacji pozaformalnej, placówkach wsparcia rodzin w wykorzystaniu budżetu obywatelskiego, jako narzędzia angażowania młodzieży oraz dialogu z nią.