null

Warszawska Akademia Młodych Liderów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Celem zadania jest wsparcie młodzieżowych liderów (13-26 lat) mieszkających i/lub uczących się na terenie m.st. Warszawy, zaangażowanych w działalności na rzecz grupy rówieśniczej, najbliższego otoczenia bądź m.st. Warszawy, oraz tworzenia kultury demokratycznej. 

Odbiorcy projektu są młodzi ludzie zaangażowani w samorządy uczniowskie i studenckie, młodzieżowe rady, organizacje pozarządowe lub inne grupy formalne i nieformalne, w działalności na rzecz grupy rówieśniczej, najbliższego otoczenia bądź m.st. Warszawy. 

Akademia nastawiona jest na rozwój kompetencji młodych liderów, w szczególności w obszarach: Ja jako lider, Ja i mój zespół, Ja w Warszawie, Ja jako lider odnajdujący się w zmianie. Ważnym aspektem jest budowanie wśród młodych liderów poczucia tożsamości warszawskiej z naciskiem na poznawanie miasta, jego możliwości i przestrzeni do rozwoju. Staramy się aby Akademia charakteryzowała się różnorodnością form i metod pracy z naciskiem na naukę przez doświadczenie i uczestnictwo w procesie szkoleniowo-mentoringowym. Warszawska Akademia Młodych Liderów jest programem, który z jednej strony przekazuje uczestnikom wiedzę, z drugiej daje możliwość przepracowania i poćwiczenia niektórych treści, po trzecie jest inspiracją dla młodych w kontekście postaw, wartości, pomysłów na działania. 

Dzięki Akademii już od 5 lat zachodzi naturalna integracja warszawskiego środowiska młodzieżowych liderów i osób pracujących z i na rzecz młodzieży.  

Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją Szkoła Liderów i Fundacją Civis Polonus.