null

Jutro? Zacznij teraz! Warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy oraz Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych na bezpłatne warsztaty o Tadeuszu Mazowieckim "Jutro? Zacznij teraz". Towarzyszą one Nagrodzie Prezydenta m.st. Warszawy dla osób młodych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego i będą odbywać się między 26 września a 6 października w siedzibie CKF. Nauczyciele mogą już zapisywać swoje klasy – rejestracja jest otwarta.

Warsztaty przygotowane przez CKF pozwolą uczniom lepiej poznać, postać pierwszego premiera wolnej Polski i związany z nim ważny fragment historii naszego kraju, a przede wszystkim stworzą bezpieczną przestrzeń do rozmowy o różnych formach aktywizmu społecznego. Spotkania będą połączone z projekcją filmu krótkometrażowego „Rewolucje przeprowadza się przez telefon” w reżyserii Małgorzaty Świderskiej wyprodukowanego przez Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. 
 

Link do zapisów i pobrania bezpłatnych wejściówek (1 wejściówka/bilet dla 1 klasy)

Harmonogram:

26.09.2023 (wtorek), godz. 9:00, 11:00 lub 13:00
prowadzenie: Karolina Śmigiel  
Link do zapisów

28.09.2023 (czwartek), godz. 9:00, 11:00 lub 13:00  
prowadzenie: Marcin Majkut 
Link do zapisów    

2.10.2023 (poniedziałek), godz. 9:00, 11:00 lub 13:00
prowadzenie: Antonina Lewandowska
Link do zapisów

3.10.2023 (wtorek), godz. 9:00, 11:00 lub 13:00
prowadzenie: Dominik Kuc 
Link do zapisów
  
6.10.2023 (piątek), godz. 9:00, 11:00 lub 13:00
prowadzenie: Jakub Kocjan
Link do zapisów

Warsztaty są bezpłatne i odbędą się w siedzibie Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Warszawie (Aleje Ujazdowskie 20). Jedno spotkanie trwa około 90 minut i może w nim wziąć udział jedna klasa.

Prowadzący i szczegóły warsztatów: 

Karolina Śmigiel – producentka filmowa, menedżerka projektów kulturalnych, członkini i współzałożycielka Stowarzyszenia Filmowego Dziki Bez. Współtwórczyni i koordynatorka Festiwalu Myśli Abstrakcyjnej, ekspertka i animatorka kultury, koordynatorka programu edukacji medialnej w Towarzystwie Inicjatyw Twórczych „ę”. Była dyrektorką artystyczną MFF Kino w Trampkach. Pomysłodawczyni programu Skok w Dok. Laboratorium pomysłów dokumentalnych w Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. 

Podczas warsztatów zastanowimy się, na czym mogą polegać działania społeczne w makro i mikro skali, dla kogo i dlaczego mogą być ważne. W podgrupach zaprojektujemy też własne działania lokalne, wychodząc od diagnozy potrzeb, poprzez plan działań, analizę zasobów, po komunikację. Zastanowimy się też, jak dbać o satysfakcję osób działających społecznie.   

Marcin Majkut - trener umiejętności psychospołecznych. Producent, autor i prowadzący projekty filmowo psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Twórca projektu www.lekcjewychowawcze.pl. Autor scenariuszy lekcji wychowawczych w programie Filmoteka Szkolna, analiz psychologicznych i materiałów dydaktycznych do filmów dla dzieci i młodzieży Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej, Fundacji Generator czy Szkoły z klasą. Producent Festiwali Filmowych LGBT oraz AfryKamera. Absolwent Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych w SWPS w Warszawie i Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Dyplomowany aktor. 

Uczestnicy i uczestniczki warsztatów pogłębią znajomość aktywności Tadeusza Mazowieckiego, obejrzą film pod tytułem „Rewolucję przeprowadza się przez telefon”, a następnie wezmą udział w ćwiczeniu wzmacniającym refleksję nad swoim otoczeniem i zaangażowanie na rzecz pozytywnych zmian w najbliższym środowisku. Zaproponowane ćwiczenia będą okazją do rozwijania kompetencji społecznych i umiejętności współpracy w grupie.

Antonina Lewandowska – koordynatorka rzecznictwa krajowego oraz prac wschodnioeuropejskiej sieci ASTRA w Fundacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA. Socjolożka, ukończyła kurs kreowania polityk publicznych na Uniwersytecie Cambridge, obecnie doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo zainteresowana głównie socjologią seksualności i socjologią medycyny, w działalności zawodowej skupia się na walce o prawa reprodukcyjne w Polsce. Laureatka nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego oraz Women’s Champion of the Year organizacji Population Matters w 2022 roku.

Warsztaty poprowadzone zostaną w formie włączającej – każda osoba uczestnicząca w warsztacie będzie miała możliwość podzielenia się swoimi przemyśleniami i pomysłami. Wspólnie z prowadzącą, grupa zidentyfikuje obszary działań, w które zaangażować się mogą młodzi ludzie i opracuje przykładowe pomysły inicjatyw angażujących rówieśników i rówieśniczki osób uczestniczących w warsztacie. Poprzez dyskusje i ćwiczenia unaocznione zostanie, że zmiana społeczna swoje źródło ma w każdym z nas.

Dominik Kuc – członek Rady Fundacji GrowSPACE oraz inicjator projektu Ranking Szkół Przyjaznych LGBTQ+ od 2018 roku. Laureat konkursu 25 under 25 Forbes & McKinsey w kategorii „Wspieranie Różnorodności”, członek Rady Konsultacyjnej przy Ogólnopolskim Strajku Kobiet i kampanii Wolna Szkoła, współautor raportu Warszawska Szkoła po Pandemii. 

Podczas warsztatów uczestnicy i uczestniczki wezmą udział w burzy mózgów na temat aktywizmu społecznego - ich skojarzenia zestawimy z przykładami bardzo różnych działań realizowanych przez aktywistów i aktywistki. Zastanowimy się wspólnie, jak wybierać tematy do działań, jak się motywować, skąd czerpać odwagę oraz wspólnie przygotujemy action plan.

Jakub Kocjan - członek zarządu Fundacji Akcja Demokracja. Absolwent 30. edycji Szkoły Liderów Politycznych. Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, magister prawa po Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent global business, finance and governance w Szkole Głównej Handlowej. Wyróżniony Nagrodą Prezydenta Warszawy dla osób młodych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego. Członek prawniczego Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy oraz EDYN – European Democracy Youth Network. Dwukrotny stypendysta Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk prawnych, otrzymał także pięciokrotnie stypendium Rektora UW dla najlepszych studentów. Absolwent Centrum Prawa Amerykańskiego oraz Akademii Demokracji Socjalnej. Udzielał bezpłatnych porad z prawa pracy w Klinice Prawa UW. Zaczął działać w Akcji jako wolontariusz w 2017 roku, a dziś obok zajmowania się w zarządzie fundacji compliance i fundraisingvem, prowadzi kampanie na rzecz praworządności, zajmuje się też obszarem edukacji, działaniami solidarnościowymi z Ukrainą i prowadzi analizę danych.

Jak zmienić świat albo chociaż swoją najbliższą okolicę? Mobilizując ludzi wokół Ciebie do wspólnego nacisku na polityków i polityczki! Jak sprawić, aby decydenci nie tylko nas wysłuchali, ale też nas posłuchali? Na konkretnych przykładach kampanii na rzecz zmiany społecznej przygotujemy power mapping. Zastanowimy się wspólnie, na co liczą politycy, czego się obawiają, co mogą zyskać, a co stracić, jeżeli zrealizują nasze postulaty. Przygotujemy także ścieżkę krytyczną, która zwiększy siłę naszego głosu, pomagając wyrównać nasze szanse w politycznym rachunku zysków i strat. Aby poznać tajniki kampaniowania, dołącz do warsztatów prowadzonych przez wieloletniego kampaniera Akcji Demokracji!

 O filmie:

Film „Rewolucje przeprowadza się przez telefon” powstał na bazie archiwalnych nagrań z lat 80-tych, pochodzących z różnych okresów życia Tadeusza Mazowieckiego. Kontrapunktem do tej opowieści są dynamiczne animacje i alternatywna muzyka. Tadeusz Mazowiecki, pierwszy premier wolnej Polski, zabiera nas w podróż przez kolejne etapy transformacji ustrojowej. Zastanawia się, słucha i ostro negocjuje. Czy ma świadomość, że stoi na czele rewolucji? Czego możemy się od niego nauczyć dzisiaj? Jakie wartości i ideały przyświecały tej przemianie?  

Film „Rewolucje przeprowadza się przez telefon” został wyprodukowany przez Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy.

Link do zapisów i do pobrania bezpłatnych wejściówek 

Jest dostępny bezpłatnie na platformie VOD Warszawa

W razie pytań odsyłamy do kontaktu mailowego: mgorska@ckf.waw.pl