null

Wiktoria Kędzierska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wiktoria Kędzierska, Maria Sobczak, Maria Bołdok, Leszek Mróz, Jan Możański, Klara Lewandowska, Marianna Komornicka, Jan Witkowski w 2020 roku podjęli kroki w szerzeniu wiedzy o kryzysach humanitarnych wśród warszawskiej młodzieży, jako Kompas Kryzysowy. Przeprowadzili badanie, w którym ukazali, że mimo tego, że kryzysy humanitarne to jedne z największych problemów współczesnego świata, to wiedza na ich temat przekazywana podczas edukacji publicznej jest niewystarczająca, a większość młodych osób nie wie, skąd czerpać informacje na temat aktualnych kryzysów humanitarnych na świecie. Z tego też powodu zorganizowali serię interaktywnych warsztatów w formie uniwersalnych scenariuszy lekcyjnych, przeprowadzonych w warszawskich liceach i wyższych klasach szkół podstawowych.

Podjęli również współpracę z Warszawską Ligą Debatancką, z którą stworzył, blok tematyczny poświęcony relacjom międzynarodowym. Wychodząc naprzeciw potrzebom młodych ludzi, aktywnie udzielają się także online. Zorganizowali ogólnodostępny, szeroko promowany cykl spotkań „Kryzysy z perspektywy”. W rzetelny, kompleksowy i przystępny sposób opisują w social mediach konkretne kryzysy humanitarne i przedstawiają największe globalne wyzwania.