null

Zapisz dziecko do żłobka i wróć na rynek pracy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

<p>Projekt ten ma na celu ułatwienie rodzicom powrotu do aktywności zawodowej po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, tj. osób przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, czy osobom bezrobotnym lub biernym zawodowo. W Projekcie mogą wziąć również udział osoby zamieszkałe na terenie obszaru ZIT WOF.</p>

Projekt ten ma na celu ułatwienie rodzicom powrotu do aktywności zawodowej po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, tj. osób przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, czy osobom bezrobotnym lub biernym zawodowo. W Projekcie mogą wziąć również udział osoby zamieszkałe na terenie obszaru ZIT WOF.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem uczestnictwa w Projekcie „Żłobkowy start” oraz regulaminem rekrutacji dostępnymi na stronie: https://zlobki.waw.pl/projekty/ue-zlobkowy-start/  
https://nabor.pcss.pl/warszawa/zlobek/dokumenty

Projekt ten ma na celu ułatwienie rodzicom powrotu do aktywności zawodowej po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, tj. osób przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, czy osobom bezrobotnym lub biernym zawodowo. W Projekcie mogą wziąć również udział osoby zamieszkałe na terenie obszaru ZIT WOF.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem uczestnictwa w Projekcie „Żłobkowy start” oraz regulaminem rekrutacji dostępnymi na stronie: https://zlobki.waw.pl/projekty/ue-zlobkowy-start/  
https://nabor.pcss.pl/warszawa/zlobek/dokumenty

Projekt ten ma na celu ułatwienie rodzicom powrotu do aktywności zawodowej po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, tj. osób przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, czy osobom bezrobotnym lub biernym zawodowo. W Projekcie mogą wziąć również udział osoby zamieszkałe na terenie obszaru ZIT WOF.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem uczestnictwa w Projekcie „Żłobkowy start” oraz regulaminem rekrutacji dostępnymi na stronie: https://zlobki.waw.pl/projekty/ue-zlobkowy-start/  
https://nabor.pcss.pl/warszawa/zlobek/dokumenty

Projekt ten ma na celu ułatwienie rodzicom powrotu do aktywności zawodowej po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, tj. osób przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, czy osobom bezrobotnym lub biernym zawodowo. W Projekcie mogą wziąć również udział osoby zamieszkałe na terenie obszaru ZIT WOF.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem uczestnictwa w Projekcie „Żłobkowy start” oraz regulaminem rekrutacji dostępnymi na stroniehttps://zlobki.waw.pl/projekty/ue-zlobkowy-start/  
https://nabor.pcss.pl/warszawa/zlobek/dokumenty