Nagroda im. Tadeusza Mazowieckiego

Idea

Tadeusz Mazowiecki zawsze czuł odpowiedzialność - za kraj, który kochał, za ludzi, na których krzywdę był szczególnie wrażliwy, za świat. Bardzo cenił energię, entuzjazm i pomysły młodych ludzi. Podkreślał, że jesteśmy odpowiedzialni za to, jak toczy się świat. Przyznając nagrodę jego imienia, chcemy zwrócić uwagę na odpowiedzialność, która budzi się w ludziach młodych, a która w połączeniu z ich młodzieńczym zapałem może zrodzić rzeczy naprawdę ważne. Tym samym, chcemy podkreślić znaczenie głosu młodego pokolenia i efektów włączenia go we wspólną przestrzeń działania, jaką jest miasto.

Nagroda

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy dla osób młodych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego dedykowana jest zaangażowanym, pełnym pasji i wchodzącym w dorosłość obywatelom i obywatelkom. Chcemy docenić i uhonorować tych, którzy działają na rzecz miasta, za ich wkład w upowszechnianie postaw obywatelskich, rozwój społeczności lokalnej i poszanowanie praw człowieka.

W tegorocznej edycji zostaną nagrodzone osoby za działania i projekty z 2021 roku. Spośród przesłanych zgłoszeń Kapituła wyłoni laureatów w dwóch kategoriach wiekowych 15-19 i 20-26 lat.

Formularz zgłoszeniowy

Wypełnij formularz zgłoszeniowy od 14 września do 12 października 2022 roku i zgłoś młodych, zaangażowanych społecznie warszawiaków do Nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego. 

 

Kapituła

 

Anna Auksel-Sekutowicz 

Przedstawicielka Rady m.st. Warszawy

Mariusz Frankowski 
 

Mariusz Frankowski 

Przedstawiciel Rady m.st. Warszawy

Agnieszka Jaczewska-Golińska 
 

Agnieszka Jaczewska-Golińska 

Przedstawicielka Rady m.st. Warszawy

 

Ewa Kolankiewicz
 

Ewa Kolankiewicz

Przedstawicielka Prezydenta m.st. Warszawy

 

 

Aldona Machnowska-Góra
 

Aldona Machnowska-Góra 

Przedstawicielka Prezydenta m.st. Warszawy

Ewa Mazowiecka 
 

Ewa Mazowiecka 

Przedstawicielka rodziny Tadeusza Mazowieckiego

 

Stanisław Mikołajczuk 
 

Stanisław Mikołajczuk 

Przedstawiciel Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy

 

Krystyna Paszko 
 

Krystyna Paszko 

Laureatka II edycji Nagrody 

Antoni Pluskota
 

Antoni Pluskota 

Przedstawiciel Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy

Danuta Przywara 
 

Danuta Przywara 

Przedstawicielka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Kacper Sienicki
 

Kacper Sienicki  

Laureat II edycji Nagrody 

Tadeusz Strączek 
 

Tadeusz Strączek 

Przedstawiciel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Karolina Zdrodowska 
 

Karolina Zdrodowska 

Przedstawicielka Prezydenta m.st. Warszawy

Osoby, które w 2021 roku w chwili realizacji działań miały ukończone 15 lat, ale nie ukończyły 26 lat. Możesz zgłosić jedną osobę lub kilka osób działających wspólnie za wkład we wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój społeczności lokalnej i poszanowanie praw człowieka w Warszawie. Kandydaci i kandydatki do Nagrody nie muszą mieszkać na terenie Warszawy.

Każda osoba, która ukończyła 13 lat, osoby prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej np. rady szkół, samorządy uczniowskie, rady rodziców, rady pedagogiczne, samorządy studentów, organizacje przedsiębiorców.

Niestety nie.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy online lub pobierz formularz zgłoszeniowy, wydrukuj go, wypełnij, a następnie wyślij do sekretariatu Centrum Komunikacji Społecznej na adres Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa. Na kopercie dopisz „Nagroda dla młodych”. Jeśli nie masz możliwości wypełnienia formularza online ani wydrukowania go, napisz do nas: nagrodadlamlodych@um.warszawa.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 października 2022 roku.

Kapituła Nagrody

 • Anna Auksel-Sekutowicz – przedstawicielka Rady m.st. Warszawy,
 • Mariusz Frankowski – przedstawiciel Rady m.st. Warszawy,
 • Agnieszka Jaczewska-Golińska – przedstawicielka Rady m.st. Warszawy,
 • Ewa Kolankiewicz – przedstawicielka Prezydenta m.st. Warszawy,
 • Aldona Machnowska-Góra – przedstawicielka Prezydenta m.st. Warszawy,
 • Ewa Mazowiecka – przedstawicielka rodziny Tadeusza Mazowieckiego,
 • Stanisław Mikołajczuk – przedstawiciel Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy,
 • Krystyna Paszko – laureatka II edycji Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy dla osób, młodych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego,
 • Antoni Pluskota – przedstawiciel Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy,
 • Danuta Przywara – przedstawicielka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka,
 • Kacper Sienicki – laureat II edycji Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy dla osób młodych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego,
 • Tadeusz Strączek – przedstawiciel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka,
 • Karolina Zdrodowska – przedstawicielka Prezydenta m.st. Warszawy.

Kryterium główne to:

 • realizacja działań na rzecz poszanowania praw człowieka, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju społeczności lokalnej;

Kryteria dodatkowe to:

 • spójność postawy kandydata z upowszechnianymi przez niego postawami obywatelskimi;
 • wartość społeczna tj. wpływu, jaki niesie ze sobą kandydat na swoje najbliższe otoczenie bądź na społeczności lokalne na terenie Warszawy;
 • działalność i promocja na rzecz Warszawy.

W dwóch kategoriach wiekowych: od 15 do 19 lat oraz od 20 do 26 lat.

Nagrody finansowe o łącznej wartości 30 tysięcy złotych oraz statuetki.

Harmonogram:

 • zgłoszenia do Nagrody – od 14 września do 12 października 2022 roku
 • ocena formalna zgłoszeń do Nagrody – od 14 września do 26 października 2022 roku
 • obrady Kapituły i wyłonienie laureatów – od 26 października do 16 listopada 2022 roku
 • ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – od 17 listopada do 2 grudnia 2022 roku

Patron

Dowiedz się więcej

Biogram Biogram Tadeusza Mazowieckiego
Spacer Spacer śladami Tadeusza Mazowieckiego
Film Film o Tadeuszu Mazowieckim
Wystawa Wystawa o Tadeuszu Mazowieckim

Laureaci

Warsztaty

Weź udział w warsztatach

Dowiedz się więcej