Nagroda im. Tadeusza Mazowieckiego

Idea

Tadeusz Mazowiecki zawsze czuł odpowiedzialność - za kraj, który kochał, za ludzi, na których krzywdę był szczególnie wrażliwy, za świat. Bardzo cenił energię, entuzjazm i pomysły młodych ludzi. Podkreślał, że jesteśmy odpowiedzialni za to, jak toczy się świat. Przyznając nagrodę jego imienia, chcemy zwrócić uwagę na odpowiedzialność, która budzi się w ludziach młodych, a która w połączeniu z ich młodzieńczym zapałem może zrodzić rzeczy naprawdę ważne. Tym samym, chcemy podkreślić znaczenie głosu młodego pokolenia i efektów włączenia go we wspólną przestrzeń działania, jaką jest miasto.

Nagroda

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy dla osób młodych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego dedykowana jest zaangażowanym, pełnym pasji i wchodzącym w dorosłość obywatelom i obywatelkom. Chcemy docenić i uhonorować tych, którzy działają na rzecz miasta, za ich wkład w upowszechnianie postaw obywatelskich, rozwój społeczności lokalnej i poszanowanie praw człowieka.

W tegorocznej edycji konkursu zostaną nagrodzone osoby za działania i projekty z 2020 roku. Spośród przesłanych zgłoszeń Kapituła wyłoni laureatów w dwóch kategoriach wiekowych 15-19 i 20-26 lat.

Formularz zgłoszeniowy

Wypełnij formularz zgłoszeniowy od 15 września do 13 października 2021 roku i zgłoś młodych, zaangażowanych społecznie warszawiaków do Nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego. 

 

 

Kapituła

Osoby, które w 2020 roku w chwili realizacji działań miały ukończone 15 lat, ale nie ukończyły 26 lat. Możesz zgłosić jedną osobę lub kilka osób działających wspólnie za wkład we wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój społeczności lokalnej i poszanowanie praw człowieka w Warszawie. Kandydaci i kandydatki do Nagrody nie muszą mieszkać na terenie Warszawy.
 

Każda osoba, która ukończyła 13 lat, osoby prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej np. rady szkół, samorządy uczniowskie, rady rodziców, rady pedagogiczne, samorządy studentów, organizacje przedsiębiorców.

Niestety nie.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy online lub pobierz formularz zgłoszeniowy, wydrukuj go, wypełnij, a następnie wyślij do sekretariatu Centrum Komunikacji Społecznej na adres Kredytowa 3, 00-056 Warszawa. Na kopercie dopisz „Nagroda dla młodych”. Jeśli nie masz możliwości wypełnienia formularza online ani wydrukowania go, napisz do nas: nagrodadlamlodych@um.warszawa.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13 października 2021 roku.

Kapituła Nagrody.

W skład Kapituły wchodzą:

 • Ewa Mazowiecka – wnuczka Tadeusza Mazowieckiego;
 • Aldona Machnowska-Góra – Zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy;
 • Karolina Zdrodowska – Dyrektor Koordynator ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego;
 • Ewa Kolankiewicz – Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej;
 • Agnieszka Jaczewska-Golińska – Radna m.st. Warszawy;
 • Mariusz Frankowski – Radny m.st. Warszawy;
 • Anna Auksel-Sekutowicz – Radna m.st. Warszawy;
 • Danuta Przywara – przedstawicielka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka;
 • Tadeusz Strączek – przedstawiciel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka;
 • Dominik Kuc – laureat I edycji Nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego;
 • Konrad Kozłowski – laureat I edycji Nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego;
 • Piotr Borczyński – przewodniczący Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy;
 • Bartosz Celiński – wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy.

Kryterium główne to:

 • realizacja działań na rzecz poszanowania praw człowieka, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju społeczności lokalnej;


Kryteria dodatkowe to:

 • spójność postawy kandydata z upowszechnianymi przez niego postawami obywatelskimi;
 • wartość społeczna tj. wpływu, jaki niesie ze sobą kandydat na swoje najbliższe otoczenie bądź na społeczności lokalne na terenie Warszawy;
 • działalność i promocja na rzecz Warszawy.

W dwóch kategoriach wiekowych: od 15 do 19 lat oraz od 20 do 26 lat.

Nagrody finansowe o łącznej wartości 30 tysięcy złotych oraz statuetki.

Harmonogram to:

 • zgłoszenia do Nagrody – od 15 września do 13 października 2021 roku
 • ocena formalna zgłoszeń do Nagrody – od 15 września do 24 października 2021 roku
 • obrady Kapituły i wyłonienie laureatów – od 25 października do 17 listopada 2021 roku
 • ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – od 18 listopada do 30 listopada 2021 roku

Patron

Dowiedz się więcej

Biogram

Biogram Tadeusza Mazowieckiego

Spacer

Spacer śladami Tadeusza Mazowieckiego

Film

Film o Tadeuszu Mazowieckim

Wystawa

Wystawa o Tadeuszu Mazowieckim

Laureaci

Poznaj laureatów Nagrody

Kontakt

Masz pytania?

Napisz: 
nagrodadlamlodych@um.warszawa.pl
Zadzwoń: +48 22 443 34 00 lub +48 22 443 34 01

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

 

Pliki do pobrania