Młodzieżowe rady

Młodzieżowe rady to grupy osób, które dbają o interesy młodzieży. Reprezentują ją w mieście, zajmują stanowiska w sprawach ważnych oraz konsultują działania, które ich dotyczą. Organizują również wydarzenia kulturalne, sportowe i społeczne.

W Warszawie funkcjonują młodzieżowe rady dzielnic (MRD) i Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy (MRW). W MRW zasiadają po dwie osoby z każdej młodzieżowej rady dzielnicy. Informacje na temat wyborów do MRD znajdują się w ich statutach. W większości dzielnic wybory odbywają się za pośrednictwem szkół.

Pamiętaj, sesje MRD i MRW są otwarte dla wszystkich. Jeśli chcesz się dowiedzieć, co w mieście lub dzielnicy dzieje się dla młodzieży lub masz własny pomysł na działanie i potrzebujesz wsparcia – zgłoś się!

Serwisy tematyczne