Społeczne ciała doradcze - co to takiego?

W Warszawie działa kilkadziesiąt rad, które doradzają lub dzielą się swoim doświadczeniem – również z Prezydentem m.st. Warszawy.

Rady to grupy osób, które łączy wiek lub określona sprawa. Zwykle odgrywają rolę doradczą lub konsultacyjną. Wśród nich są rady rodziców działające w każdej szkole, rady młodzieżowe i rady seniorów, które funkcjonują w większości dzielnic. Są też takie, które współtworzą politykę miejską – jak Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego i Rada ds. budżetu partycypacyjnego działająca przy prezydencie. Od rad możesz otrzymać wsparcie dla swoich działań!