• Społeczna Rada Kombatancka przy Zarządzie Dzielnicy Wola pełni funkcję doradczo-opiniującą przy podejmowaniu decyzji w sprawach związanych z działalnością związków i stowarzyszeń kombatanckich na terenie dzielnicy Wola.

 • Społeczna Rada Kombatancka przy Burmistrzu Dzielnicy Targówek to organ doradczo- opiniujący w odniesieniu do podejmowanych i realizowanych przez Urząd Dzielnicy problemów związanych z działalnością Związków i Stowarzyszeń Kombatanckich oraz ich członków, działających w obszarze administracyjnym dzielnicy i reprezentuje interesy wszystkich środowisk kombatanckich.

 • Artykuł

  Trwają prace nad planem miejscowym Michałowa i Szmulowizny w rejonie al. Solidarności. Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery. Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję projektu planu miejscowego. Zostanie on wyłożony do publicznego wglądu – to...

 • Artykuł

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedstawicieli III sektora do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych na lata 2021–2025. Przedstawiamy do konsultacji projekt programu, którego proces powstawania opierał się na zasadzie współuczestnictwa organizacji. Prace zaczynaliśmy od „czystej kartki”, którą przedstawiciele organizacji wspólnie z urzędnikami wypełniali...

 • Artykuł

  Trwają konsultacje społeczne projektu Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021–2024. Mieszkańcy mogą przekazać sugestie na temat kierunków działań stolicy na rzecz m.in. jakości powietrza, zieleni, jak i adaptacji do zmian klimatu. Celem programu jest zrównoważony rozwój Warszawy z zachowaniem cennej przyrody, a także poprawa stanu środowiska i ładu przestrzennego. W pierwszym etapie konsultacji, podczas spotkań oraz warsztatów, mieszkańcy przekazali różnorodne pomysły i...

 • Artykuł

  5 grudnia przypada święto wszystkich osób, które bezinteresownie angażują się w inicjatywy na rzecz innych ludzi, środowiska, zwierząt czy otoczenia. W Warszawie przy wsparciu wolontariuszy docieramy do mieszkańców, którzy z powodu pandemii potrzebują wsparcia w życiu codziennym. – Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza upływają w cieniu pandemii koronawirusa, która dla wolontariatu i osób w niego zaangażowanych jest ogromnym wyzwaniem, ale również sprawdzianem wytrwałości i...

 • Artykuł

  3,5 mln zł Warszawa przeznaczy na promowanie kultury i sztuki oraz działania przyczyniające się do budowania różnorodnej i otwartej społeczności. Ruszyły konkursy dla organizacji pozarządowych. Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy podpisał zarządzenia w sprawie otwartych konkursów ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Są to: Kulturalna oferta Warszawy Cel: upowszechnianie kultury i rozwój...

 • Artykuł

  Projekt ten ma na celu ułatwienie rodzicom powrotu do aktywności zawodowej po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, tj. osób przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, czy osobom bezrobotnym lub biernym zawodowo. W Projekcie mogą wziąć również udział osoby zamieszkałe na terenie obszaru ZIT WOF.

 • Artykuł

  Szukamy osób, które pomogą nam zaangażować mieszkańców w budżet obywatelski. Zależy Ci na tym, aby zgłaszane projekty były jak najlepsze? Chcesz, aby propozycje były wypracowane wspólnie z innymi mieszkańcami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

 • Artykuł

  ☛Tytuł: Rewitalizacja zieleni miejskiej w Warszawie przy ul. Górskiej 6/10. ☛Dzielnica: Mokotów. ☛Cel: rewitalizacja trawnika w celu podniesienia aktywności społecznej mieszkańców oraz zwiększenie walorów estetycznych i przyrodniczych okolicy.

 • Artykuł

  ☛ Tytuł: Rewitalizacja trawnika na Skwerze Orszy. ☛ Dzielnica: Mokotów. ☛Cel: Stworzenie na Skwerze Orszy miejsca wypoczynku dla mieszkańców. Zielonej przestrzeni, na której będzie można piknikować, uprawiać sport, odpoczywać.

 • Artykuł

  Kto i jak upiększył ul. Oleandrów?!

 • Artykuł

  Na czym polegała pierwsza w Warszawie inicjatywa lokalna?

 • Artykuł

  O DOMACH SĄSIEDZKICH. Ideę Miejsc Aktywności Lokalnej najpełniej realizują Domy Sąsiedzkie, których głównym celem działania jest wspieranie działań lokalnych i integracja sąsiedzka.

 • Artykuł

  Co to są Miejsca Aktywności Lokalnej? Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL-e) to rożnego typu miejsca, które oprócz swojej codziennej działalności (bycia np. domem kultury, biblioteką, klubokawiarnią), wspierają lokalne pomysły i działania społeczne mieszkańców. MAL-e sprzyjają realizowaniu pomysłów mieszkańców, nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz aktywnemu spędzaniu czasu wolnego w najbliższym otoczeniu.

 • Artykuł

  qqq

 • Artykuł

  urodził się 18 kwietnia 1927 roku w Płocku, jako najmłodszy z trojga rodzeństwa. Jego ojciec zmarł, gdy Tadeusz miał zaledwie 11 lat. W chwili wybuchu II Wojny Światowej miał 13 lat. W czasie okupacji niemieckiej brał udział w tajnych kompletach i angażował się w życie religijne. Jego starszy brat, Wojciech, walczył w szeregach AK i zginął w Stutthofie. Po wojnie Mazowiecki zdał maturę i podjął studia prawnicze. Współpracował między innymi z „Tygodnikiem Powszechnym” i „Po prostu”. W...

 • Artykuł

  Mediuj w szkole to projekt zrealizowany przez Fundację Instytut Edukacji Pozytywnej przy współfinansowaniu ze środków m.st. Warszawy. Projekt obejmował kompleksowy program wdrożenia mediacji w warszawskich szkołach poprzez zapewnienie wsparcia szkoleniowego, wdrożeniowego oraz konsultacyjnego i superwizyjnego dla młodzieży, nauczycieli i nauczycielek oraz rodziców. Celem projektu było podniesienie kompetencji młodzieży oraz grona pedagogicznego w zakresie komunikacji interpersonalnej,...

 • Artykuł

  Kurs „Młodzi w kryzysie – pomoc młodzieży w wieku 13-26 lat doświadczającej sytuacji kryzysowych” odbywa się cyklicznie raz w roku.

 • Artykuł

  Akademia rzeczników zmian to program rozwojowy skierowany do osób dorosłych pracujących w młodzieżą i na jej rzecz w Warszawie np. dyrektorów szkół, nauczycieli, opiekunów samorządów szkolnych, bibliotekarzy, pracowników miejskich instytucji oraz organizacji pozarządowych, opiekunów młodzieżowych rad, urzędników, liderów grup nieformalnych, aktywistów. Każdy z uczestników i uczestniczek wyłonionych podczas rekrutacji przechodzi zaawansowany kurs przywództwa, wzmacnia swoje kompetencje...

 • Artykuł

  Mikołaj na rzecz praw człowieka i społeczeństwa obywatelskiego stara się działać zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Z punktu widzenia teoretycznego dzieje się to za pomocą aktywności naukowej. Na ten moment ma w swoim dorobku 13 publikacji, w tym 2 książki (Prawa ucznia z 2020 i Obowiązki ucznia z 2021). W samym 2022 natomiast opublikowane zostało 5 artykułów w czasopismach: Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne; Monitor Prawa Pracy; Veritas Iuris; Przegląd...

 • Artykuł

  Zuzanna wzięła udział w kilkunastu spotkaniach online/webinarach/live’ach w celu szerzenia wiedzy na temat zespołu Mayera-Rokitansky'ego-Küstera-Hausera m. in. dla Sexed PL, Funduszu Feministycznego, Grupy Ponton, ChilliZet, studenckich kół naukowych. Wzięła udział w programie internetowym Stonewall TV w celu szerzenia wiedzy o interpłciowości. Uczestniczyła w spotkaniu SAR organizowanym przez warszawski Instytut Pozytywnej Seksualności w celu nauczania edukatorów i edukatorek seksualnych o...

 • Artykuł

  Antonina w ubiegłym roku zajmowała się działalnością społeczną w zakresie ochrony środowiska naturalnego, działała w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym. W 2022 roku zainicjowała i aktywnie współtworzyła przestrzeń dla osób z grup wykluczonych - Queerowe Kółko Szydełkowania, które odpowiada na potrzeby związane z przynależnością i łączeniem się osób o podobnych doświadczeniach wewnątrz społeczności queerowej. Spotkania integrują, uczą szydełkowania własnych robótek. Od osób, w nich...

 • Artykuł

  Ewa jest przewodniczącą Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK w Warszawie, która zrzesza kilkadziesiąt młodych i społecznie zaangażowanych osób. Prowadzi rekrutację do Grupy i samodzielnie organizuję przeróżne akcje: zbiórki żywności w centrach handlowych, warsztaty dla młodzieży, akcje sprzątania świata i wiele innych Zorganizowała też konkurs prawniczy dla licealistów w stylu symulacji rozprawy sądowej „Jasmoot”. Kilkadziesiąt młodych osób wzięło udział w wydarzeniu i...

 • Artykuł

  Zofia w roku 2022 realizowała głównie dwa projekty. Klub Dyskusji Politycznej w ramach Liceum, do którego uczęszczała oraz działania młodzieżowe w ramach stowarzyszenia ATD Czwarty Świat. Klub Dyskusji Politycznej założyła wraz z innym licealistą, aby stworzyć w liceum przestrzeń do cyklicznego wymieniania się poglądami z innymi członkami społeczności. Działalność w ATD skupiała się głównie na działaniach młodzieżowych oraz międzynarodowych. Wraz z ATD realizowała przez cały 2022 r....

 • Artykuł

  Piotr w 2022 roku pełnił funkcję Rzecznika Praw Studenta SGH. Pomógł rozwiązać ok. 3000 zgłoszonych przez studentów - za pośrednictwem kontaktu z prowadzącymi zajęcia, pomoc w przygotowaniu podań i odwołań od decyzji, a także w przywróceniu 33 studentów po ich skreśleniu przez Uczelnię. Jednocześnie był obrońcą w postępowaniach dyscyplinarnych studentów, które z sukcesem udało mu się wygrać. Otrzymał za zaangażowanie tytuł „Najbardziej Pomocnego Samorządowca”, który został przyznany w...

 • Artykuł

  Kamil w 2022 roku pełniąc funkcję Przewodniczącego Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego inicjował oraz tworzył wiele projektów. Wśród tych najistotniejszych uważa kampanie społeczne, które docierały nie tylko do społeczności studenckiej uczelni, ale również szerzej do młodego pokolenia. Były to kampanie prowadzone on-line i stacjonarnie „wspierajMY” – o zdrowiu psychicznym; „Siła jest kobietą” – zwracająca uwagę na pozycję kobiet w Polsce i na świecie; „Green Days UW” – propagująca...

 • Artykuł

  Polityka to dokument strategiczny o ogólnym charakterze, nie znajdziemy tu konkretnych projektów czy działań. Znajdziemy natomiast kierunki, w których miasto powinno się rozwijać, by młodzi czuli się tu dobrze. W polityce określiliśmy priorytety, wartości i postawy, które są kluczowe w pracy z młodzieżą. Będą one wytycznymi dla władz miasta, miejskich instytucji i wszystkich podmiotów współpracujących z młodzieżą lub na jej rzecz. Priorytety i wartości wskazują zagadnienia i postawy, które...

 • Artykuł

  Polityka to dokument strategiczny o ogólnym charakterze, nie znajdziemy tu konkretnych projektów czy działań. Znajdziemy natomiast kierunki, w których miasto powinno się rozwijać, by młodzi czuli się tu dobrze. W polityce określiliśmy priorytety, wartości i postawy, które są kluczowe w pracy z młodzieżą. Będą one wytycznymi dla władz miasta, miejskich instytucji i wszystkich podmiotów współpracujących z młodzieżą lub  na jej rzecz. Priorytety i wartości wskazują zagadnienia i postawy, które...

 • Artykuł

  Warszawa jako pierwsze miasto w Polsce przyjęło dokument, który skierowany był do młodych ludzi i miał sprawić, aby Warszawa stała się „miastem z klimatem dla młodych”, które zapewnia warunki do życia, nauki i pracy odpowiadające potrzebom młodzieży, rozwija potencjał młodych i umożliwia młodzieży udział w podejmowaniu decyzji, które jej dotyczą. Jego głównymi celami były poprawa jakości życia młodych ludzi oraz wzmocnienie uczestnictwa młodzieży w życiu miasta. Młoda Warszawa była...