• Artykuł

  Współpraca z młodzieżowymi radami dzielnic - ext.hskrzynski@um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Projekt Nastolatek w samorządzie, wsparcie grup młodzieżowych, współpraca z organizacjami pozarządowymi – pkocik@um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Nagroda dla młodych im. T. Mazowieckiego, kurs Młodzi w kryzysie – jgorka@um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Akademia Rodziców Nastolatka, Nagroda dla młodych im. T. Mazowieckiego, współpraca z organizacjami pozarządowymi – anjastrzebska@um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Partycypacja młodych ludzi w życiu społecznym zaczyna się w szkole. To jest najbliższe im środowisko, które współtworzą i o którym powinni móc wspólnie współdecydować. Samorząd uczniowski to cała społeczność uczniów i uczennic w danej szkole. To spośród samorządów uczniowskich wybierani są najczęściej radni dzielnic. Chcąc wspierać współdecydowanie uczniów i uczennic w szkole opracowaliśmy wraz z młodzieżą, gronem pedagogicznym i dyrektorami Warszawską Kartę Samorządów Uczniowskich wraz z...