• Artykuł

  Fundacja Civis Polonus we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy zaprasza do udziału w projekcie Diagnozujemy, projektujemy, zmieniamy - wzmocnienie dialogu obywatelskiego w warszawskich szkołach i dzielnicach.

 • Artykuł

  Jak dać nowy dom tym, którzy zostawili wszystko, uciekając przed wojną? Jak zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa i możliwie dużo radości w nowym kraju? Na te pytania odpowiedzieli laureaci XIII edycji konkursu S3KTOR. Ale pokazali też wspaniałą wrażliwość na czworonożnych mieszkańców Warszawy; jak budować wielopokoleniową społeczność wokół wspólnej idei; jak stworzyć wyjątkowe miejsce, w którym rozwija się twórczość.

 • Artykuł

  Diagnozujemy, projektujemy, zmieniamy to projekt, który ma na celu wzmocnienie wpływu warszawskich samorządów uczniowskich i młodzieżowych rad dzielnic na sprawy młodzieży. W ramach projektu pomagamy Wam zrealizować wasze działania na rzecz społeczności dzielnicy lub szkoły. Zespoły z młodzieżowych rad dzielnic i samorządów uczniowskich biorą udział w cyklu szkoleń, a następnie przeprowadzają w swoim środowisku diagnozę potrzeb młodych ludzi. Kolejnym etapem działania są rozmowy o wynikach...

 • Artykuł

  Blisko 90 milionów złotych otrzymają w najbliższych latach organizacje pozarządowe na działania edukacyjne i społeczne związane z kulturą. Tylko w lutym rozstrzygniętych zostało sześć konkursów dotacyjnych dla NGOsów.

 • Artykuł

  "Zielony Wolontariat" w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy to ponad 60 akcji nad brzegami Wisły, a także w warszawskich parkach, na skwerach i w pasach zieleni przyulicznej, w których w 2022 roku wzięło udział ponad 2 000 osób!