• Artykuł

  Dominik jest studentem, aktywistą oraz członkiem wielu ruchów i organizacji działających na rzecz ochrony praw człowieka (m.in. Studenckiego Komitetu Antyfaszystowskiego). Jest również współorganizatorem Marszu Równości w Częstochowie, Obchodów upamiętniających ofiary getta ławkowego na UW oraz Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Badania nad faszyzmem”. W latach 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021/2022 otrzymał stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia...

 • Artykuł

  Weronika marzy o szkole przekazującej wiedzę nie tylko w oparciu o teorię, ale także o praktykę. Z tego powodu podjęła się koordynacji projektu społecznego „Graj w Zielone”, czyli miesięcznej gry, w której uczniowie i uczennice klas 4-8 wykonywali praktyczne zadania ucząc się o ekologii. Projekt dotarł do 100% warszawskich szkół podstawowych, w tym do 48110 odbiorców. Weronika marzy o szkole przekazującej wiedzę nie tylko w oparciu o teorię, ale także o praktykę. Z tego powodu podjęła się...

 • Artykuł

  Krystyna w ramach swoich działań stworzyła stronę, dzięki której ofiary przemocy domowej pod "przykrywką" zakupów w sklepie kosmetycznym mogły otrzymać pomoc interwencyjną, psychologiczną i prawną. Udało jej się zbudować duży zespół specjalistów (ok. 25 psycholożek i interwentek, ok. 10 prawniczek i prawników), a dzięki stronie Rumianki&Bratki pomoc uzyskało ponad 500 osób. Powodem stworzenia "sklepu" Rumianki&Bratki była dla niej sytuacja pandemii, która nasiliła problem przemocy domowej....

 • Artykuł

  W 2020 r. działalność społeczna Kacpra skupiła się na aktywności w obszarze białoruskim. Jako absolwent Studium Europy Wschodniej UW oraz osoba pasjonująca się państwami obszaru byłego ZSRR, chcąc być naocznym świadkiem przełomowych wydarzeń, jakimi były białoruskie wybory prezydenckie w sierpniu 2020 r., wybrał się do Mińska. Udał się tam, aby obserwować proces elekcyjny i relacjonować wydarzenia na miejscu do Polski. W dniu wyborów 9 sierpnia doświadczył i dokumentował na zdjęciach oraz...

 • Artykuł

  Uchwały III kadencji: Uchwała nr XV-NGE-XVI-71-2015 ws. unieważnienia Uchwały nr XII-NGE-XIII-53-2015 ws. przyjęcia logo MRW Uchwała nr XV-NGE-XVI-70-2015 ws. objęcia patronatem honorowym MRW projektu Omnibusy Targówka - odkrywamy naszą dzielnicę Uchwała nr XV-69-2015 ws. objęcia patronatem honorowym MRW projektu Avangarda X Uchwała nr XV-68-2015 ws. wyboru Skarbnika Młodzieżowej Rady m.st_. Warszawy Uchwała nr XV-67-2015 ws. powołania członków Komisji Skrutacyjnej Uchwała nr XV-66-2015...

 • Artykuł

  Uchwały IV kadencji: Uchwała nr II-10-2017 ws. powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na delegat_w MRW do Zespołu Programowego Programu Młoda Warszawa Uchwała nr I-9-2017 ws. wyboru członków Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy IV Kadencji Uchwała nr I-8-2017 ws. ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej MRW Uchwała nr I-7-2017 ws. wyboru Skarbnika Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy IV Kadencji Uchwała nr I-6-2017 ws. wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady...

 • Artykuł

  Uchwały V kadencji:

 • Artykuł

  Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy e-mail: mlodziezowarada@um.warszawa.pl Adres do korespondencji: Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy Biuro Rady m.st. Warszawy Pałac Kultury i Nauki (XX piętro) Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa Przewodniczący Antoni Pluskota Dzielnica Żoliborz e-mail: a.pluskota@um.warszawa.pl tel.: 790 505 889 Doradca MRW: Agata Gos e-mail: agata.gos@wcies.edu.pl tel.: +48 723 248 552 Biura Urzędu Miasta wspierające MRW: Centrum Komunikacji Społecznej Karolina Dudek-Rączka e-mail:...

 • Artykuł

  Przewodniczący Antoni Pluskota Dzielnica Żoliborz I LO im. Bolesława Limanowskiego z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie e-mail: a.pluskota@um.warszawa.pl przewodniczacy.mlodziezowarada@um.warszawa.pl tel: 790 505 889 Wiceprzewodniczący Stanisław Mikołajczuk Dzielnica Śródmieście XI LO im. Mikołaja Reja e-mail: tel: 728 994 801 Kamil Trochimiak Dzielnica Białołęka LXIV LO im. Stanisława I. Witkiewicza "Witkacego" e-mail: ext.ktrochimiak@um.warszawa.pl tel: 737 469 173 Weronika Zielińska...

 • Artykuł

  Radni VI kadencji Dzielnica Delagaci Bemowo Mikołaj Ojrzanowski, Kacper Sońta Białołęka Bartłomiej Babik, Kamil Trochimiak Bielany Maja Piechocka, Olaf Zięcina Mokotów Michał Łukasiak, Marianna Sokołowska Ciszewska Ochota Amelia Domańska, Mikołaj Penzioł-Bartz Praga-Południe Olivier Haremski, Kalina Marfiak-Kowalski Praga-Północ Jędrzej Rzepko ...

 • Artykuł

  Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy (MRW) została powołana Uchwałą nr LII/1274/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 października 2009 roku. Działa dzięki art. 5b ustawy o samorządzie gminnym, który przewiduje powołanie w gminach organów doradczo-konsultacyjnych, reprezentujących młodzież. MRW to organ doradczo-konsultacyjny władz Miasta Stołecznego Warszawy w sprawach dotyczących młodzieży, ale przede wszystkim niezależna instytucja skupiająca reprezentantów młodzieży ze wszystkich dzielnic...

 • Artykuł

  ABC pracownika młodzieżowego, superwizje - aciesla@um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Projekt Nastolatek w samorządzie, wsparcie grup młodzieżowych, współpraca z organizacjami pozarządowymi – pkocik@um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Nagroda dla młodych im. T. Mazowieckiego, kurs Młodzi w kryzysie – jgorka@um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Akademia Rodziców Nastolatka, Nagroda dla młodych im. T. Mazowieckiego, współpraca z organizacjami pozarządowymi – anjastrzebska@um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Poniżej znajduje się archiwum przeprowadzonych już szkoleń: 5.06.2023 - Kreatywne metody pracy z młodzieżą, budowanie i integracja zespołu młodzieżowego. Prowadzi: Aleksandra Żenda Jak mówić, żeby nas słuchano? Jak dobierać zespoły? Do czego przydają się nagrody i kary? Sposoby na grupowe podejmowanie decyzji Metody symulacyjne, coachingowe, warsztatowe 12.06.2023 - Zarządzania konfliktem pomiędzy młodymi osobami i zapobiegania przemocy w grupach młodzieżowych. Prowadzi: Justyna...

 • Artykuł

  Partycypacja młodych ludzi w życiu społecznym zaczyna się w szkole. To jest najbliższe im środowisko, które współtworzą i o którym powinni móc wspólnie współdecydować. Samorząd uczniowski to cała społeczność uczniów i uczennic w danej szkole. To spośród samorządów uczniowskich wybierani są najczęściej radni dzielnic. Chcąc wspierać współdecydowanie uczniów i uczennic w szkole opracowaliśmy wraz z młodzieżą, gronem pedagogicznym i dyrektorami Warszawską Kartę Samorządów Uczniowskich wraz z...

 • Artykuł

  ABC pracownika młodzieżowego to seria otwartych, darmowych szkoleń dla osób dorosłych pracujących z warszawską młodzieżą, które pozwalają na rozwinięcie kompetencji potrzebnych w codziennej pracy. Podczas szkoleń można zdobyć i/lub poszerzyć wiedzę z zakresu pracy z młodzieżą. Jest to również dobra okazja do wymiany doświadczeń z innymi warszawskimi pracownikami/pracowniczkami młodzieżowymi. Spotkania realizowane są metodą warsztatową, a uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu...

 • Artykuł

  Zakładka powstała z myślą o wszystkich osobach pracujących na terenie Warszawy z młodzieżą lub działających na jej rzecz.

 • Artykuł

  Paweł był organizatorem Europejskiego Kongresu Młodzieżowych Rad – projektu Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, który miał zachęcić młodych do proeuropejskiej działalności i uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zrealizował również projekt „Unia Europejska i młodzi – czy widzimy się wzajemnie”, w ramach którego badał proeuropejską działalność warszawskich młodzieżowych rad. Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego zorganizował w Warszawie serię otwartych spotkań...

 • Artykuł

  Jakub jest aktywistą prodemokratycznym i antyfaszystowskim. W Akcji Demokracji prowadzi kampanię w obronie niezależności sądów, którą wspierał jeszcze w liceum jako wolontariusz. W 2019 roku skoncentrował się na nielegalności nowej Krajowej Rady Sądownictwa oraz następstwach tej sytuacji dla sądownictwa powszechnego i Sądu Najwyższego. Prowadził kampanię „Europo, nie odpuszczaj KRS” oraz, „Senacie, połóż kres neo-KRS!”, której owocem był projekt senacki ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa....

 • Artykuł

  Marcin wielokrotnie brał udział w akcji „Medycy na ulicy” organizowanej przez Fundację Fortior, podczas której kilka razy w miesiącu w godzinach wieczornych asystował przy opatrywaniu ran i pomagał osobom bezdomnym m.in. na Dworcu Centralnym w Warszawie. Udzielał się również jako wolontariusz w Fundacji Ergo Sum oraz w Klubokawiarni Życie jest fajne, gdzie m.in. pełnił funkcję asystenta osób niepełnosprawnych. Był radnym Młodzieżowej Rady Dzielnicy – Praga Północ, gdzie pełni funkcję...

 • Artykuł

  Anna, Franciszek, Maurycy i Jan z Rady Samorządu Uczniowskiego Liceum im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie realizowali projekt „Agendy Klimatyczne”, który ma na celu przeciwdziałanie postępującemu kryzysowi klimatycznemu. W ramach projektu powołali m.in. Zielony Zespół, który dba o segregację śmieci w szkole oraz zachęca do działań zmniejszających ślad węglowy. W ich szkole z inicjatywy samorządu zostały powołane również inne zespoły zadaniowe tj. Café Przerwa, Radiowęzeł, Grupa Medialna...

 • Artykuł

  Agnieszka, Artur i Konrad w marcu 2019 roku powołali do życia Fundację Akademia Młodych Głuchych, w której działają na rzecz społeczności osób głuchych i słabosłyszących. W ramach swoich działań zrealizowali m.in. projekt Centrum Spotkań Akademii Młodych Głuchych – integrujący Warszawiaków słyszących i tych z wadami słuchu. We współpracy z Fundacją Kultury bez Barier i Fundacją DeafRespect, zorganizowali COOLturalny Festiwal Głuchych. Umożliwili także doskonalenie umiejętności aktorskich 4...

 • Artykuł

  Dominik zorganizował wręczenie Dyplomów Równości w ramach II edycji Rankingu Szkół przyjaznych młodzieży LGBTQ+ oraz konferencję prasową uczniów i uczennic w związku ze strajkiem nauczycieli. W tym samym roku dołączył do zespołu Fundacji Pole Dialogu oraz prowadził działalność miejską. Zrealizował m.in. projekt Pomysłowy Żoliborz. Jest również współorganizatorem Festiwalu Porażek, podczas którego aktywiści i aktywistki opowiadali o projektach, które nie zostały zrealizowane lub nie udały się...

 • Artykuł

  Znajdziesz tutaj ważne informacje takie jak: klauzula informacyjna, regulamin, formularz zgłoszeniowy.

 • Artykuł

  W każdej z 18 warszawskich dzielnic powołana jest młodzieżowa rada. Rada dba o to, żeby władze dzielnicy w swoich działaniach brały pod uwagę potrzeby młodych mieszkańców. Młodzieżowi radni opiniują przedsięwzięcia, które dotyczą młodych ludzi, zabierają głos w sprawach ważnych dla młodzieży. Młodzieżowe rady promują zaangażowanie młodych w sprawy społeczne i publiczne, współorganizują również wydarzenia kulturalne, sportowe i charytatywne. Jak zostać młodzieżowym radnym? Tryb wyborów do...

 • Artykuł

  Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy to grupa młodzieży pełniąca rolę organu konsultacyjno-doradczego w stołecznym samorządzie. Rada składa się z przedstawicieli 18 dzielnic Warszawy, wydelegowanych przez młodzieżowej rady dzielnic (po 2 osoby) oraz z 2 reprezentantów środowiska szkół specjalnych. MRW została powołana do życia Uchwałą Rady Warszawy z dnia 22 października 2009 r. i jednocześnie stała się pierwszym organem młodzieżowym w tak dużym polskim mieście. Jej zadania to promowanie inicjatyw...

 • Artykuł

  Wprowadź treść...

 • Artykuł

  Masz pytania? Napisz: nagrodadlamlodych@um.warszawa.pl Zadzwoń: +48 22 443 34 00 lub +48 22 443 34 01 Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

 • Artykuł

  Tadeusz Mazowiecki urodził się 18 kwietnia 1927 roku w Płocku, jako najmłodszy z trojga rodzeństwa. Jego ojciec zmarł, gdy Tadeusz miał zaledwie 11 lat. W chwili wybuchu II Wojny Światowej miał 13 lat. W czasie okupacji niemieckiej brał udział w tajnych kompletach i angażował się w życie religijne. Jego starszy brat, Wojciech, walczył w szeregach AK i zginął w Stutthofie. Po wojnie Mazowiecki zdał maturę i podjął studia prawnicze. Współpracował między innymi z „Tygodnikiem Powszechnym” i „Po...

 • Artykuł

  Dominik Kuc Dominik zorganizował m.in. wręczenie Dyplomów Równości w ramach II edycji Rankingu Szkół przyjaznych młodzieży LGBTQ+. Co więcej, dzięki zgłoszonym do budżetu obywatelskiego projektom osiedle Marymont Kaskada zostało wzbogacone o małą architekturę miejską. Dominik zorganizował również konferencję prasową uczniów i uczennic w związku ze strajkiem nauczycieli, udzielając tym samym poparcia przez maturzystów i maturzystki postulatów przedstawionych przez strajkujących. W tym samym...

 • Artykuł

  Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy dla osób młodych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego dedykowana jest zaangażowanym, pełnym pasji i wchodzącym w dorosłość obywatelom i obywatelkom. Chcemy docenić i uhonorować tych, którzy działają na rzecz miasta, za ich wkład w upowszechnianie postaw obywatelskich, rozwój społeczności lokalnej i poszanowanie praw człowieka. W tegorocznej edycji zostaną nagrodzone osoby za działania i projekty z 2022 roku. Spośród...

 • Artykuł

  Tadeusz Mazowiecki zawsze czuł odpowiedzialność - za kraj, który kochał, za ludzi, na których krzywdę był szczególnie wrażliwy, za świat. Bardzo cenił energię, entuzjazm i pomysły młodych ludzi. Podkreślał, że jesteśmy odpowiedzialni za to, jak toczy się świat. Przyznając nagrodę jego imienia, chcemy zwrócić uwagę na odpowiedzialność, która budzi się w ludziach młodych, a która w połączeniu z ich młodzieńczym zapałem może zrodzić rzeczy naprawdę ważne.

 • Artykuł

  Koordynacja polityki młodzieżowej, współpraca z Młodzieżową Radą m.st. Warszawy, współpraca z organizacjami pozarządowymi – k.dudek@um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Poznaj nasz zespół! Jeśli chcesz z nami omówić pomysł na działanie, masz pytanie związane z obszarem prowadzonych przez nas działań, lub szukasz informacji o możliwościach wsparcia Twoich projektów - zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem. Adres e-mail: politykamlodziezowa@um.warszawa.pl Telefon: 22 443 34 00 Facebook: facebook.com/MlodaWarszawa

 • Artykuł

  Są powoływane, gdy powstaje potrzeba zajęcia się jakimś tematem, na przykład Rada ds. budżetu obywatelskiego, Komitet rewitalizacji czy Warszawska rada kobiet.

 • Artykuł

  To grupy organizacji pozarządowych, które łączy obszar działania lub tematyka. Działają w dzielnicach (Dzielnicowe komisje dialogu społecznego - DKDS) albo przy biurach (Branżowe komisje dialogu społecznego - BKDS)

 • Artykuł

  Młodzi ludzie mają ograniczone możliwości udziału w decydowaniu o sprawach publicznych. Młodzież do 18 roku życia nie posiada czynnego prawa wyborczego, nie bierze udziału w wyborach samorządowych ani parlamentarnych. Nie ma możliwości wyboru swojego reprezentanta, który zadba, by ich potrzeby i pomysły wybrzmiały na forum publicznym. Aby więc zwiększyć reprezentację młodych, wzmocnić ich głos i pobudzić zaangażowanie młodzieży, utworzono możliwość powoływania młodzieżowych rad na różnych...

 • Artykuł

  Od 2014 roku w stolicy działa Warszawska Rada Seniorów. Na początku należało do niej osiem osób. W 2018 roku było ich już 24! Wśród nich są przedstawiciele mieszkanek i mieszkańców, reprezentantki i reprezentanci dzielnicowych rad seniorów oraz osoby wyznaczone przez branżowe komisje dialogu społecznego, Radę m.st. Warszawy i Prezydenta m.st.Warszawy. Warszawska Rada Seniorów włącza osoby starsze do współtworzenia miasta. Jeśli jesteś osobą starszą i niepokoją cię jakieś sprawy, możesz...

 • Artykuł

  W Warszawie działa kilkadziesiąt rad, które doradzają lub dzielą się swoim doświadczeniem – również z Prezydentem m.st. Warszawy. Rady to grupy osób, które łączy wiek lub określona sprawa. Zwykle odgrywają rolę doradczą lub konsultacyjną. Wśród nich są rady rodziców działające w każdej szkole, rady młodzieżowe i rady seniorów, które funkcjonują w większości dzielnic. Są też takie, które współtworzą politykę miejską – jak Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego i Rada ds. budżetu...

 • Artykuł

  Wiktoria w 2021 roku miała zaszczyt być członkinią Rady Konsultacyjnej Strajku Kobiet, w której pomagała formułować kluczowe postulaty legislacyjne dla społeczności LGBTQ+, jak i członkinią grupy strategicznej SK. W październiku reprezentowała sprawę edukacji, walki o prawa kobiet i LGBTQ+ w Polsce na zaproszenie All of Us w Parlamencie Europejskim. Współpracowała tam z grupami politycznymi, dzięki czemu udało się dodać do Rezolucji nt. Kryzysu praworządności w Polsce i nadrzędności Prawa...

 • Artykuł

  Julia w 2021 roku zaangażowała się w działalność na rzecz swojej lokalnej społeczności. Z tego powodu, utworzyła projekt społeczny GreenMe Sempo, który miał na celu poszerzenie wiedzy proekologicznej. W ramach działalności, zorganizowała między innymi dzień tematyczny „Sempo Lump”, w ramach którego promowała kupowanie ubrań z drugiej ręki wśród swoich szkolnych kolegów i koleżanek. Prowadziła także media społecznościowe projektu i współpracowała m.in. z organizacjami pozarządowymi tj....

 • Artykuł

  Dla Jakuba 2021 rok był wyjątkowym czasem, ponieważ zaangażował się wtedy w największą liczbę projektów, inicjatyw oraz wolontariatów od początku swojej działalności społecznej. Od stycznia do października prowadził audycję „MOŻLIWOŚCI niePEŁNOsprawności” w lokalnym, internetowym radiopraga.pl w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii – ostatecznie ich liczba wyniosła 41 i spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem. Od kwietnia do grudnia uczestniczył w programie Warszawska Akademia Młodych...

 • Artykuł

  Sebastian w 2021 roku był zaangażowany w protesty Strajku Kobiet i prace przy Radzie Konsultacyjnej OSK. Dotychczasowe intensywne życie aktywistyczne starał się przekuć w intensywny namysł, refleksję i „rzetelne samookreślenie” ruchów, w których uczestniczył i w których działał. Tak powstał jego esej „W stronę anarchizmu”, który traktował jako teoretyczną transpozycję społecznego zaangażowania i politycznych obserwacji. Z tą samą intencją opublikował dwa pomniejsze teksty: Postanarchizm...

 • Artykuł

  Anna jest studentką dwóch kierunków na Uniwersytecie Warszawskim: kulturoznawstwa i filologii angielskiej. Poza studiowaniem udziela się społecznie w obszarach związanych głównie z feminizmem, edukacją i szeroko pojętą równością. Od 2020 roku działa w Strajku Kobiet w Radzie Konsultacyjnej ds. Edukacji na rzecz rzetelnej, apartyjnej edukacji, w tym seksualnej czy obywatelskiej. W 2021 r. został opublikowany raport, którego jest współautorką z rozwiązaniami dla poprawienia sytuacji edukacji w...

 • Artykuł

  Antonina jest współautorką opublikowanego w 2021 r. informatora o przeciwdziałaniu molestowaniu seksualnemu na Uniwersytecie Warszawskim. W 2019 roku stworzyła pierwsze w historii stanowisko konsultantki ds. przemocy seksualnej w Zarządzie Samorządu Studentów UW, które piastowała do września 2022. Równolegle stale świadczyła wsparcie osobom, które przemocy seksualnej doświadczyły, kierując je m.in. po darmową pomoc psychologiczną czy prawną. W 2021 roku ukazały się także cztery raporty, w...

 • Artykuł

  Julia, Maja, Maria i Olivia w 2021 stworzyły projekt społeczny – Share a secret (w ramach Zwolnionych z Teorii). W związku z tym, że są młodymi uczennicami warszawskiego liceum, były w stanie zrozumieć, rozglądając się wokół siebie, jak ogromnym problemem jest zły stan zdrowia psychicznego swoich rówieśników. Znają nie jedną osobę, która ma masę problemów, ale boi się sięgnąć po pomoc lub po prostu nie ma do kogo się zwrócić. Dlatego wymyśliły projekt Share a secret („Podziel się sekretem”)....

 • Artykuł

  Jak zafascynować uczniów fizyką? Jak reagować na problemy i zmieniać świat? Jak pomóc pokonywać przeszkody architektoniczne osobom, które nie wychodzą z domów? A jak oddolnymi działaniami wesprzeć seniorów? Na te pytania odpowiedzieli laureaci XII edycji konkursu S3KTOR.

 • Artykuł

  Danuta Przywara Przedstawicielka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka