null

Włącznik

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Fundacja Pole Dialogu we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy zaprasza osoby pracujące z młodzieżą do udziału w projekcie Włącznik.

W ramach pilotażowego projektu  „Włącznik” kadry czterech instytucji (innych niż szkoły) działających na rzecz młodzieży (13-26 lat) w czterech różnych dzielnicach Warszawy będą miały okazję do  wprowadzenia w swojej placówce młodzieżowej partycypacji, wymienienia się doświadczeniami i poszerzenia swoich kompetencji w pracy z młodzieżą.

Jeśli Twoja instytucja ma charakter publiczny (np. teatr, muzeum, biblioteka, dom kultury, Ogród Jordanowski, Miejsce Aktywności Lokalnej) i chciałaby:

 • Poznać w praktyce narzędzia włączania młodzieży, takie jak: teatr legislacyjny, budżet obywatelski, warsztat strategiczny czy narada obywatelska,
 • Wziąć udział w procesie edukacyjnym uwzględniającym potrzeby takie jak: rozwój kompetencji komunikacyjnych, nauki metod animacyjnych, umiejętności motywowania młodzieży do aktywności w ramach instytucji,
 • Poznać osoby pracujące w innych instytucjach, nawiązać współpracę czy po prostu się zainspirować,
 • Skorzystać z 20 godzin wsparcia mentorskiego we wprowadzaniu wybranego narzędzia partycypacji,
 • Stworzyć wspólnie z młodzieżą strategię i program instytucji, a tym samym wzbogacić swój repertuar, tak że będzie włączający, atrakcyjny i dostępny dla młodych,
 • Poznać dokument Polityki Młodzieżowej m.st. Stołecznego Warszawy w praktyce,

Zapraszamy do udziału w rekrutacji do projektu: https://poledialogu.typeform.com/Wlacznik

Zgłoszenia przez formularz przyjmujemy do 21.05.2023r. Po tej dacie zaprosimy dyrekcje wybranych instytucji na rozmowę w ramach drugiego etapu rekrutacji. Do 29.05.2023r. zamierzamy zakończyć wybór instytucji, które wezmą udział w projekcie.

Ze względu na czas trwania projektu, który istotnie nachodzi na wakacje szkolne Włącznik kierujemy do wszystkich warszawskich instytucji realizujących działania na rzecz młodzieży (13-26 lat) z wyłączeniem szkół. Szkoły wspieramy w innych naszych projektach takich jak Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) oraz Odwrócona Szkoła(OS).

 

Harmonogram projektu:

 • Maj – rekrutacja instytucji (formularz zgłoszeniowy do 21.05.2023 + spotkanie wstępne z dyrekcją wybranych instytucji w tygodniu 22-26.05.2023)
 • Czerwiec – dwa czterogodzinne warsztaty dla 3-4 osób pracujących w instytucji (O diagnozie, polityce młodzieżowej i narzędziach partycypacji)
 • Lipiec – listopad – pilotażowe wdrażanie wybranego narzędzia partycypacji – wsparcie mentorskieWypracowanie strategii pracy z młodymi w instytucji
 • Wrzesień/październik – warsztat dotyczący efektywnej komunikacji i ewaluacji dotychczasowych działań podjętych w projekcie

 • Listopad/grudzień – spotkanie podsumowujące i upowszechniające

Do udziału w warsztatach zapraszamy 3-4 osoby z instytucji, które na co dzień pracują z młodzieżą.

Jak definiujemy osobę pracującą z młodzieżą?

To osoba, która na co dzień towarzyszy młodym osobom. Uczestniczy w rozwiązywaniu konfliktów, wspiera w rozwoju, dojrzewaniu psychicznym i społecznym, oraz w zdobywaniu nowych kompetencji. Co więcej jako osoba pośrednicząca między instytucją a młodymi, dba o włączanie perspektywy młodzieży w funkcjonowanie tejże. Ten szeroki wachlarz aktywności pokazuje wyraźnie, że takie osoby muszą odznaczać się nie tylko umiejętnościami pedagogicznymi, ale też kompetencjami miękkimi wykorzystywanymi w aktywizacji młodzieży.

Brzmi jak wyzwanie?

Bo nim jest. Dane przywoływanie w raporcie „Warszawski pracownik młodzieżowy” (Martyna Dudziak-Kisio, 2022) pokazują, że prawie 1⁄4 osób pracujących z młodymi jest wypalona, jednocześnie czując, że ich działania nie przynoszą efektów.

W ramach ,,Włącznika” kadra czterech instytucji kultury działających w czterech różnych dzielnicach Warszawy będzie miały okazję do wymienienia się doświadczeniami i poszerzenia swoich kompetencji w pracy z młodzieżą.

Aby nasze działania przyniosły pożądany efekt, razem z kadrą instytucji będzie pracowała lokalna młodzież. Dzięki temu uda nam się zdiagnozować wyzwania i znaleźć wspólne rozwiązania, satysfakcjonujące zarówno dla odbiorców jak i instytucji.

Odpowiedni warsztat, proces wdrażający i zaplanowanie dalszych działań pomogą włączyć  otrzymane narzędzia w planowanie stałej oferty, tak aby praktyka stała się nawykiem. Na koniec projektu zorganizujemy otwarte spotkanie upowszechniające dla pracowników i pracowniczek z innych warszawskich instytucji.

Z badania ,,Młodzi ludzie w Warszawie” (Fundacja Stocznia, 2022) wynikają dwie tendencje. Po pierwsze, młodzież najchętniej spotyka się w domu lub w centrach handlowych. Po drugie, jeśli korzysta z oferty instytucji kultury, to tych zlokalizowanych  w centrum miasta.  Wskazują one na potrzebę lepszego włączania młodzieży w kształtowanie oferty placówek, która będzie także dostępna pod względem ekonomicznym.

Udział w projekcie ,,Włącznik” pozwoli instytucjom na namysł nad dotychczasowym funkcjonowaniu i wprowadzeniu działań pozwalających w lepszym stopniu przyciągnąć oraz aktywnie włączać młodzież w życie instytucji.

Koordynatorka projektu: Joanna Chomko, j.chomko@poledialogu.org.pl

-------------------

Projekt ,,Włącznik” współfinansuje m.st. Warszawa